Сургалтын туршилт - Багшийн хөгжил веб порталын сургалтын туршилт - Хичээлийн агуулга

    зураг оруулах


    Блог гэж юу вэ?http://mmpa.mn/images/blog.jpg

    Блог буюу уртаар Вэблог нь интернэтэд суурилсан хувь хүний эсвэл албан байгууллагын онлайн сэтгүүл билээ. Өөрөөр хэлбэл сэтгүүл хэлбэрээр гардаг вэбсайт юм. Блог нь байнга шинэчлэгэдэж байдаг бөгөөд маш хурдан уншигчдад хүрдэгээрээ энгийн вэбсайтаас ялгагддаг.


    Үзсэн тоо:1219