Сургалтын туршилт - Багшийн хөгжил веб порталын сургалтын туршилт - Хичээлийн агуулга

  бичлэг оруулах  Мэдээлэл
  мэдээлэл 2014 оны 4 сарын 18-20-ны өдрүүдэд СХД-ийн ЕБС-ийн багш нар "Багшийн хөгжил поритал сайт хөгжүүлэх сургалтанд хамрагдаж байна.мэдээлэл 2014 оны 4 сарын 18-20-ны өдрүүдэд СХД-ийн ЕБС-ийн багш нар "Багшийн хөгжил поритал сайт хөгжүүлэх сургалтанд хамрагдаж байна.мэдээлэл 2014 оны 4 сарын 18-20-ны өдрүүдэд СХД-ийн ЕБС-ийн багш нар "Багшийн хөгжил поритал сайт хөгжүүлэх сургалтанд хамрагдаж байна.


  Үзсэн тоо:1088

   
 • бичлэг оруулмаар байна яаж оруулах вэ.

   1  1
 • 1