Сургалтын туршилт - Багшийн хөгжил веб порталын сургалтын туршилт - Хичээлийн агуулга

  Таны санал бодол


  2014.03.04-03.06 хооронд ЕБС сургууль бүрээс нэг багш, дүүрэг болгоноос нэг мэргэжилтэнтэй сургалт 09.00-18.00 хооронд явагдаж байна.


  Үзсэн тоо:879

   
 • баярлалаа сургалт явуулсан нийт багш нартаа.

     2
 • 1