Сургалтын туршилт - Багшийн хөгжил веб порталын сургалтын туршилт - Хичээлийн агуулга

    Бичлэг оруулах


    2014оны 03 сарын 14-оос 03 сарын 16-ны хооронд Нийслэлийн баянзүрх дүүргийн ЕБС-ийн нийт 90 гаруй багш нар МУБИС-ийн А байрны 305,308,106 өрөөнүүдэд сургалтанд сууж байгаа 


    Үзсэн тоо:859