Сургалтын туршилт - Багшийн хөгжил веб порталын сургалтын туршилт - Хичээлийн агуулга

    Tsahim hicheel    Мэдээлэл
    2014 оны 3-р сарын 11 наас 3-р сарын 13 ны өдөр хүртэл Улаанбаатар хот Налайх дүүргийн ЕБС-ийн мат, мэдээлэл зүйн багш нар "Багшийн хөгжил" портол сайтыг түгээн дэлгэрүүлэх сургалтанд хамрагдаж байна.
    Цахим хичээл(хуудаслах)    Үзсэн тоо:1014