Сургалтын туршилт - Багшийн хөгжил веб порталын сургалтын туршилт - Хичээлийн агуулга

    агуулга


    Багшийн хөгжил портайл сайтын сургалтанд Хан - Уул дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн нийт 80 багш хамрагдаж байна. Энэхүү сургалт нь Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн А байрны 305 дугаар өрөөнд болж байна.


    Үзсэн тоо:744