Математик - 2-р анги - Хичээлийн агуулга

  хөтөлбөр


   

                                                      2-р ангийн МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ХИЧЭЭЛИЙН 1-р улирлын төлөвлөгөө

  д\д

  Ерөнхий чадвар

  Нэгж хичээл

  д\д

  Ээлжит хичээл

  Сар, өдөр

  Чадварууд

  УНШИХ

  ЯРИХ СОНСОХ

  БИЧИХ

  Хэлний зүй

   

   

   

   

   

  1.

   

   

   

   

   

  2.

   

   

   

   

  3.

   

   

   

   

   

  4.

   

   

   

   

   

  Сэтгэн бодох

   

   

   

   

  Асуудал шийдвэрлэх

   

   

   

   

  Харилцах

   

   

   

   

  Хамтран суралцах

  Үсэг бүлэглэж ангилж суръя.

  6 цаг

  1

  Цагаан толгойн үсгийг бүлэглэх

   

   

   

  Цагаан толгойн үсгийг эгшиг гийгүүлэгч тэмдэг үсэг гэж ангилж бүлэглэх

  -Эр эм үгэнд Ы,ИЙ залган бичих

   

  2

  Гийгүүлэгч үсгийг ангилан бүлэглэх

   

  3

  Эр эм үгэнд ИЙ,Ы залган бичих

   

  4

  Эгшигт гийгүүлэгчийг ялгах таних

   

  5

  Заримдаг гийгүүлэгчийг ялган таних

   

  6

  Р ,Л зөв дуудах дасгал

   

  7

  С,Ш зөв дуудах дасгал

   

  Үйл ажиллагааны зааврыг ойлгож дагаж мөрдье. 3цаг

  8

  Үйл ажиллагааны зааврыг дагаж мөрдөх

   

  -Шүлгийн авиа үсгийг тод хэлж хэмнэлттэй унших

  -Заавар болон асуултыг анхааралтай сонсох оновчтой хариулах

  -Бичих зорилгоо сонгох

  -Заавар бичих

   

  9

  Хичээлээ хуваарийн дагуу ялгах

   

  10

  Хичээлийн хэрэглэлээ зөв бичиж суръя

   

   

  11

  Дэлхийг би үүрч явна шүлэг чээжлэх

   

  12

  Дэвтрээ өөрөө нүүрлэж суръя

   

  Өөрт тохиолдсон явдлаа

  ярьж суръя.

  6 цаг

  13

  Эхийн далд утгыг бүтээлчээр ойлгох

   

  -Эхэд байгаа танил биш үгийг өөрийн ойлгосноор тайлбарлах

  -Харсан сонссоноо магадлах лавшруулж асууж ярилцах

  -Зөв дараалалтай ярих

  -Бичих зорилгоо сонгох

  -Үйл явдын дарааллын дагуу бичих

   

   

  14

  Зөв ярих

   

  15

  Өөрт тохиолдсон явдлаа ярьж суръя.

   

  16

  Харсан сонссоноо төлөвлөн ярих

   

  17

  Дүрд тоглох

   

  18

  Цуврал зурган дээр ажиллах

   

   

  Ураг төрлөө нэрлэж суръя.

  19

  Гэр бүлээ танилцуулах

   

  -Эхэд байгаа танил биш үгсийг өөрийн ойлгосноор тайлбарлах

   

  -Өөрийн болон гэр бүлийг танилцуулах

  -Гэр бүлийнхээ танилцуулга бичих

  -Хэн нэгэнтэй хамт дахин сайжруулах

   

   

  20

  Гурван эрдэнэ шүлэг дээр ажиллах

   

  21

  Миний садан төрөл

   

  22

  Манайхан эх зохиох

   

  23

  Уран зохиолын эх унших

   

  24

  Загварын дагуу анкет бөглөх

   

  25

  Найздаа хэлэх миний үг

   

  Үг бүлэглэж сурцгаая

  26

  Төл малын нэрийг мэдэх , бичиж сурах

   

  -Асуултанд тохирох хэсгийг эхээс сонгож унших

   

   

   

  -Үг өгүүлбэрийг дэгийн дагуу бичих

  Юу гэсэн асуултанд хариулагдах үгсийг асуултаар ялган бүлэглэх

  27

  Нэрлэсэн үгийг томоор бичих

   

  28

  Дүнгийн хурал эх дээр ажиллах

   

  29

  Үг бүлэглэх

   

   

  Толь бичиг ашиглаж сурцгаая.

  30

  Толь бичиг ашиглан үгийн утгыг мэдэх

   

  -Хялбар толь бичиг үгийн цэсээс хэрэгтэй үгээ эхний үсгээр олж сурах

   

  - Үйл явдын дарааллын дагуу бичих

   

  31

  Толь бичгийн хэрэглээг таних тайлбар бичих

   

  32

  Эхийг уншаад тэмдэглэл хийх толь ашиглах

   

  33

  Төсөө ба ялгаагаар үгсийг бүлэглэх

   

   

  34

  Хоёр ямаа эх дээр ажиллах

   

  35

  Зургийн үйл явдлын дагуу эх зохиох

   

  Тоглоомын зааврыг ухаарч ойлгоё

  36

  Тоглоомын заавар уншиж ойлгох

   

  -Эхийн агуулгыг ойлгох

   

  -Шүлгийн авиа үсгийг тод хэлж хэмнэлттэй унших

  -Заавар болон асуултыг анхааралтай сонсох оновчтой хариулах

  - Үйл явдын дарааллын дагуу бичих

   

  37

  Шагайн буултыг нэрлэж сурах

   

  38

  Шагай шүүрэх наадгайн үг хэллэгийг сурах

   

  39

  Мэдээллийг ойлгож унших

   

  40

  Хэрэглээний эх унших

   

  41

  Зөв ярих бичих

   

  Заавар уншиж ойлгох, заавар бичих

   

  42

  Заавар гэж юу вэ?

   

  -Үйл ажиллагааны зааврыг ойлгож дагаж мөрдөх

  -Заавар болон асуултыг анхааралтай сонсох оновчтой хариулах

  -Энгийн баримтын эхийн зааврыг дуурайн бичих

  -Энгийн заавар бичих

   

  43

  Хүнсний бүтээгдэхүүн дээрх зааврыг унших

   

  44

  Зааврыг дагаж мөрдөх

   

  45

  Хатсан алимны ундаа эх дээр ажиллах

  46

  Заавар бичиж сурах

  5.

   

   

  6.

   

   

   

  7.

   

   

   

   

   

  8.

  Бие даан суралцах

   

  Мэдээлэл технологитой ажиллах

   

   

  Эрүүл ахуйн зөв дадал хэвшилтэй болох

   

  Байшаль орчинтойгоо зөв харьцах

  Зөв бичиж суръя

  47

  Харсан сонсснооо ярих илтгэх

   

   

  -Бие биедээ асуулт тавьж үндэслэлтэй хариулт өгөх

   

   

  48

  Асуулт асууж суръя

   

  49

  Ж,Ч,Ш-ээр төгссөн эр үгэнд ИЙ,Ы залгах

   

  50

  Эр эм үгэнд ИЙ,Ы бичих

   

  Мэндчилгээ , талархал бичиж суръя

  51

  Мэндчилгээ бичиж суръя

   

  -Талархал мэндчилгээ унших

  -Бусадтай танилцах уучлалт гуйх,талархах

   

  -Бичих зорилгоо сонгох

  -Талархал мэндчилгээ заавар бичих

   

  52

  Талархал бичиж суръя

   

  53

  Зургийг ажиглан талархал бичих

  Юу чаддаг болсноо эргэн саная.

  54

  Бүтээгдэхүүний заавар унших

   

  55

  Янз бүрийн зорилгоор эх зохиох

   

  Оньсого таацгаая

  56

  Оньсогыг ухаарч унших

   

  -ертөнцийн 3 оньсого хэл зүгшрүүлэх үгийн утгыг ойлгох чээжлэх

   

  -Бие биедээ асуулт тавьж үндэслэлтэй хариулт өгөх

  -Ертөнцийн 3 шүлгийн хэлбэр дуурайж бичих

   

  57

  Оньсого таах таалгах

   

  Ертөнцийн 3 уншиж зохиоцгооё.

  58

  Ертөнцийн 3-г ухаарч ойлгож унших

   

  59

  Дуурайлган зохиох

   

  60

  Тайлбарлан ярих чээжлэх

   

  Үйл явдлын дарааллыг олцгооё.

  61

  Дарааллын дагуу ярих

   

  -Шүлгийн авиа үсгийг тод хэлж хэмнэлтэй унших

   

   

   

  62

  Талын шувуудын өндгөнд сүүдрээ бүү хүргээрэй

   

  63

  Жимс түүсэн нь эх дээр ажиллах

   

                                                    БОЛОВСРУУЛСАН БАГШ: М. УУГАНБАЯР, С. АРИУНБАЯР

   

   

   

  Батлав.С.М..............................М.Цэрэндолгор

              2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН 1-Р УЛИРЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

  Бүлэг сэдэв

  Ерөнхий чадвар

  Нэгж хичээл

  Тусгай чадвар

  Д.Д

  Ээлжит хичээл

  Сар өдөр

  Үнэлгээ

  ХОЁР ОРОНТОЙ ТООГ НЭМЭХ, ХАСАХ 16 цаг

  Сэтгэн бодох

   

   

   

   

  Асуудал шийдвэрлэх

   

   

   

   

  Харилцах

   

   

   

   

  Хамтран суралцах

   

   

   

   

  Бие даан суралцах

   

   

   

   

   

  Мэдээлэл технологитой ажиллах

   

   

   

   

  Давтах 6ц

  -100 хүртэлх тоог бүтцээр задлах унших бичих,тоон шулуун дээр цэгээр тэмдэглэх,жиших эрэмбэлэх

  1.

  Аравт ба нэгж

   

   

   

   

  Гэрлэн дохио ,цагаан самбар,танин мэдэхүйн түвшнээр боловсруулсан даалгаврын сан,үзүүлэн тараах материал болон явцын үнэлгээгээр үнэлнэ.

  2.

  Илэрхийллийн утгыг олох

   

  3.

  100 хүртэлх тоог жиших

   

  4.

  Уртыг хэмжих нэгж см

   

  5.

  Хугацааг хэмжих нэгж цаг

   

  6.

  Өдрийн дэглэм

   

  Тэнцүү илэрхийлэл

  4 ц

  -Тооны үйлдлийг ойлгох, гүйцэтгэх,хэрэглэх,

  7.

  Тоон илэрхийллийн утгыг олох

   

  8.

  Тэнцүү илэрхийлэл зохиох

   

  9.

  2 оронтой тоог 10т хэтрүүлэн нэмэх

   

  10.

  2 оронтой тоог 10т хэтрүүлэн хасах

   

  Үйлдлийн гишүүд ба үр дүнгийн хамаарал 4ц

  -Математик бичвэрийг үнэн утгатай болгох тоо тэмдэг бичих шалгах

  -Тоог тоймлох

  11.

  Үйлдлийн гишүүдийг нэрлэх,таних

   

  12.

  Гишүүд ба үр дүнгийн холбоо хамаарал

   

  13.

  Илэрхийлэл зохиох ,бичих

   

  14.

  Илэрхийллийн утгыг олох

   

  Тоог ойролцоогоор хэлэх 2ц

  15.

  Тоог ойролцоолох

   

  16.

  Тоог 10-аар тоймлох

   

  Дүрс ба биетийг таних 5цаг

  Тэгш өнцгийг таних 2 ц

  -Олон өнцөгт,тэгш өнцгийг таних,нэрлэх,зурах,ангилах,

  Тэнхлэгийн тэгш хэмийг ойлгох,таних,зурах,

  -Кубыг таних нэрлэх,куб квадратыг ялгах

  17.

  Дүрсийг тэнцүү хуваах

   

   

   

  Гэрлэн дохио ,цагаан самбар,танин мэдэхүйн түвшнээр боловсруулсан даалгаврын сан,үзүүлэн тараах материал болон явцын үнэлгээгээр үнэлнэ.

  18.

  Тэгш өнцөгт дүрсийг ялгах таних

   

  Дүрс ба биетийг ялган таних 3 ц

  19.

  Олон өнцөгт түүний ангилал

   

  20.

  Тэгш хэмт дүрс

   

  21.

  Куб квадратын шинж

   

  Үржүүлэх 8 цаг

  Юмсыг багцлах 2ц

  -Юмсыг багцлан тоо хэмжээг олох үржүүлэх үйлдлийн утгыг ойлгох

  22.

  Юмсыг багцлах

   

  23.

  Нэмэгдүүлэн тоолох

   

  Үржүүлэх үйлдэл 2ц

  24.

  Багцалсан юмсын тоог үржвэр болгох

   

  25.

  Үржүүлэх үйлдлийн гишүүд

   

  Байршил хөдөлгөөнийг таних 2ц

  -Мөр баганыг нь тоо үсгээр тэглэсэн хүснэгтийн аль нэг нүдэнд байгаа юмсын байршлыг олох заасан байршилд зурах,байрлуулах тайлбарлах

   

   

  26.

  Юмсын байршлыг олох

   

  27.

  Заасан байршилд зурах

   

  2-оор үржүүлэх 4ц

   

  -Хүрд ашиглан үржүүлэх

  -Тэг ба нэгийг үржүүлэх

  -Үйлдлийн гишүүдийн хамаарлыг ойлгох

  -Үржүүлэх үйлдлийн байр солих

  -Үйлдлийн дараалал тогтоон илэрхийллийн утгыг олох

   

   

  28.

  2-ын хүрд зохиох

   

   

   

  Гэрлэн дохио ,цагаан самбар,танин мэдэхүйн түвшнээр боловсруулсан даалгаврын сан,үзүүлэн тараах материал болон явцын үнэлгээгээр үнэлнэ.

  29.

  Даалуу нийлүүлж 2-г үржүүлье

   

  30.

  Үржүүлэхийн байр солих

   

  31.

  Хөзөр тоглож үржвэрийн утгыг олох

   

  Үржүүлэх 9цаг

   

   

  Эрүүл ахуйн зөв дадал хэвшилтэй болох

   

  Байшаль орчинтойгоо зөв харьцах

  5-аар үржүүлэх 3ц

  32.

  5,5-аар багцлах

   

  33.

  5-ын хүрд зохиох

   

  34.

  Өгөгдөл ашиглан тоог үржүүлэх

   

  10-аар үржүүлэх 2ц

  35.

  Хуруугаа ашиглан үржвэрийн утга олох

   

  36.

  10-ын хүрд зохиох

   

  1 ба 0-ээр үржүүлэх 4ц

  37.

  Тоог 0-ээр үржүүлэх

   

  38.

  Тоог 1-ээр үржүүлэх

   

  39.

  Бодлого бодох

   

  40.

  Өөрийгөө сориорой

   

  Уртыг хэмжих 5цаг

  Уртыг хэмжих 3ц

  -Уртын уламжлалт зарим нэгжээр уртыг баримжаалах

  -Дүрсийн хүрээний уртыг олох

  41.

  Уртыг хэмжих

   

  42.

  Уртыг хэмжих нэгжийн хамаарал

   

  43.

  Уламжлалт нэгжүүд

   

  Хүрээний уртыг олох 2ц

  44.

  Хэрчмийн , тахир шугамын уртыг хэмжих

   

  45

  Хүрээний уртыг олох

   

   

                                                       БОЛОВСРУУЛСАН БАГШ :  С. АРИУНБАЯР

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ерөнхий чадвар

  Хам сэдэв

  Д.Д

  Агуулга

  Сар өдөр

  Тусгай чадвар

  Хүрэх үр дүн

   

   

   

  1.Сэтгэн бодох

   

  1. Асуудал шийдвэрлэх

    

    

  2. Харилцах

    

    

  3. Хамтран суралцах

    

    

    

  4. Бие даан суралцах

    

    

  5. Мэдээлэл технологитой ажиллах

    

    

  6. Эрүүл ахуйн зөв дадал хэвшилтэйболох

    

  7. Байшаль орчинтойгоо зөв харьцах

   

  Би

  Миний бие

  1

  Биеийн бүтцийн хэсгийг судалъя

   

  Сонирхон судлах

   

   

   

   

   

   

   

  Хэм хэмжээ дэглэм сахих

  -биеийн бүтцийн нүдэнд харагдах хэсгүүдийг тодорхойлох

  -биеийн бүтцийн хэсгүүдийн үүргийг тодорхойлох

   

  • Яагаад гэдгээ таамаглах ,юу хийхээ бодох
  • Багшийн болон бусдын дэмжлэгтэйгээр шинэ мэдээлэл цуглуулах
  • Сургуулийн орчинд баримтлах дэгийг сахих,мөрдөх хэвшил болгох
  • Аюулгүй цэвэр орчин бүрдүүлэхэд оролцох
  • Бусдыг сонсох,хүндлэх ,туслах

  2

  Нүдээ яаж хамгаалах вэ?

   

  3

  Ажиглая мэдье

   

  4

  Тулгуур эрхтэн

   

  5

  Бид юу сурсан бэ?

   

  Миний тоглоом

  6

  Аав ээж бидний тоглоом

   

  -аав ээж эмээ өвөөгийн тоглодог байсан тоглоомыг судлах, танилцуулах

  -уламжлалт ба орчин үеийн тоглоомоос сонгож тоглох, эрүүл ахуйн дэглэм сахих

  -тоглох үеийндэгийг дагаж мөрдөх , хожиж, хожигдож сурах

   

   

  7

  Тоглоомын дүрэм хамтын тоглоом

   

  8

  Тоглоом бүтээцгээе

   

  9

  Хөдөлгөөнтэй тоглоом хэрхэн хийх вэ?

   

  Миний найз

  10

  Зөв хэрэглээрэй

   

   

  Хэм хэмжээ дэглэм сахих

   

   

   

  -найзаа таних, түүний эерэг зан чанарыг мэддэг болох

  -ангид байгаа сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг юугаар хийгдсэн болохыг судлах, зөв хэрэглэх талаар найздаа зөвлөх

   

  11

  Материалын шинж чанар

   

  12

  Миний найзын сайн чанар

   

  13

  Чингис хааны бага нас

   

  14

  Би туслах уу?

   

  15

  Хамтын шийдвэр

   

  16

  Хэний зөв бэ?

   

  17

  Дэг журам

   

  18

  Би ойлголоо

   

  19

  Бэрхшээл

   

  Миний гэр бүл

  Манай гэрийнхэн

  20

  Хүндлэх ёс

   

  Харилцах үнэт зүйлийг эрхэмлэх

  -гэр бүлийхнээ нэрлэх, 3 үеэ мэдэх, \нагац, авга\ тэднийг хүндэтгэх

  -нэн шаардлагатай утасны дугаарыг мэдэж бусдад туслах \101, 102,103,109\

  21

  Угийн бичиг

   

  22

  Мэдэж авъя

   

  23

  Бусдад тусалъя

   

  Манай сургууль

  24

  Сургууль хаана байна вэ?

   

  -гэр байрнаасаа сургууль хүртэлх замыг

  заах , үндсэн ба завсрын зүг чигийг тодорхойлох

  -гэр байрны ойр орчинд байгаа зүйлс нь амьдралд хэрхэн нөлөөлдгийг тайлбарлах

  25

  Гэр ба сургууль орчим

   

  26

  Зүг чиг

   

  27

  Бид юу сурсан бэ?

   

   

   

   

   

   

   

  Батлав с\м  .................................. М. ЦЭРЭНДОЛГОР

                         2-Р АНГИЙН  ХҮН ОРЧИН ХИЧЭЭЛИЙН  1-Р УЛИРЛЫН ХӨТӨЛБӨР

   

   

                         Батлав с\м   .........................................  М.Цэрэндолгор

           2-р ангийн Дүрслэх урлагийн хичээлийн 1-р улирлын төлөвлөгөө

  Ерөнхий чадвар

  Хам сэдэв

  Д.Д

  Агуулга

  Сар өдөр

  Тусгай чадвар

  Хүрэх үр дүн

   

  1. Сэтгэн бодох

    

  2. Асуудал шийдвэрлэх

    

    

    

    

    

  3. Хамтран суралцах

    

    

    

  4. Бие даан суралцах

    

    

  5. Мэдээлэл технологитой ажиллах

    

    

  6. Эрүүл ахуйн зөв дадал хэвшилтэйболох

    

  7. Байшаль орчинтойгоо зөв харьцах

   

  Урлагийн хэл

  Зохиомжийн хэрэгсэл тэдгээрийг ашиглан зурах дүрслэх зохион бүтээх арга барил эзэмших

  1

  Цэг толбо зураасаар бүтээл хийх

   

   

  Бүтээх

   

   

   

  -Цэг толбоор дүрслэсэн бүтээлийг таних,хурууны өндгөөр толболон зурах

  -Зураасны өнгө төрх хэлбэрийг сонгож дүрслэх,

  -Зураасны хэлбэр хэмжээг эргэн тойрны эд зүйлтэй холбон төлөөлүүлэн ойлгох

  -Зурж, дүрслэх, бүтээх багаж хэрэглэгдэхүүнийг зөв сонгох зөв ашиглах

   

   

   

   

  • Сэтгэнбодох зохион бүтээх өнгө мэдрэх чадварыг хөгжүүлэх
  • Зураасны хэлбэрийг нэрлэж түүнийг үүсгэж сурсан байна.
  • Сурагчид дүрс үүсгэхдээ зураасны хэлбэр шинжийг мэдэж хатуу цаасаар дардас үүсгэн зурах аргаа сурсан байна.
  • Үндсэн 3 өнгийг таниж нэрлэж хэрэглэдэг болсон
  • Өнгийн хүрдэнд байрлах үндсэн ба үүсмэл өнгийг мэддэг болсноор цаашид өнгийн талаар цэгцтэй мэдлэг олж авах суурь болно.
  • Сурагчдын ургуулан бодох урлан бүтээх бүтээлч чадварыг хөгжүүлнэ.

   

  2

  Хуруугаар толболон цэг зураас нэмж зураг бүтээнэ

   

   

  3

  Өвс ургамлаар бүтээл хийх

   

   

  4

  Хулгана тогоруу тахиа аалз зэрэг амьтдаас сонгож хийх

   

   

  5

  Хатуу цаасаар зураас үүсгэж ,нэрлэж сурах

   

   

  6

  Цэцэг навч өвсийг хялбар аргаар зурах

   

   

  7

  Цаас хуйлж бүтээл хийх

   

   

  8

  Багаж хэрэгсэлтэй ажиллах аюулгүй ажиллагааны дүрэм

   

   

  9

  Үндсэн өнгийг таньж нэрлэж сурах

   

   

  -Үндсэн өнгөөс үүсмэл 3 өнгө үүсгэх тэдгээрийг таних нэрлэх сонгох дүрслэх

  -Үндсэн дүрсүүдийн байрлал хэмжээг өөрчлөн хувиргах

  10

  Үндсэн өнгийг ашиглан бүтээл хийх

   

   

  Бодит байдлаас хүртэж зурах дүрслэх бүтээх

  11

  Өнгө үүсгэж хүрдэнд байрлуулах

   

   

  12

  Үндсэн ба үүсмэл өнгө

   

   

  13

  Хүүхэлдэй хийх

   

   

  -Зурах дүрслэх барих нугалах хуйлах хайчлах наах өрөх холбох будах аргаар бүтээх

  -Цаасыг 2-4 нугалах хайчлах хуйлах аргаар бүтээх хэлбэр дүрс үүсгэх

  -Зурган заавар уншиж ойлгох

  14

  Дүрийн тоглолт хийх

   

   

  15

  Хүн зурж сурах

   

   

  16

  Гэр бүлээ зурах

   

   

  17

  Цаас нугалж дүрс үүсгэх

   

   

  18

  Цаас нугалж тахиа бүтээх

   

   

  Төлөвлөсөн багш; С.Ариунбаяр

  Батлав.с\м.................................... М.ЦЭРЭНДОЛГОР

                          2-р анги Иргэний боловсрол хичээлийн 1-р улирлын төлөвлөгөө

  Цөм чадвар

  дадал хэвшил

  Суралцахуйн зорилт

  Д.д

  Ээлжит хичээл

  Сар өдөр

  Суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагаа

  Бусад хичээлийн үйл ажиллагаатай холбогдох нь

  Өөрийгөө мэдэж биеэ зөв авч явах

  Өөртөө үйлчлэх: цаг дэглэм баримтлах, эмх цэгцтэй байх, дотоод сэтгэлээ хянан жолоодох

  1

  Чадах зүйлээ өөрөө л хийе

   

  Чадах зүйлээ өөрөө хийе эхийг сонсоод ярилцах сурах бичгийн эргэцүүлэн бодож хийе хэсгийг ажиллах

  МАТЕМАТИК

  Өөрийн чаддаг зүйлээ бусадтайгаа хуваалцах найздаа сайхан сэтгэлээр туслах

   

  Монгол хэл

  Эх хэлээрээ зөв сайхан ярих мэндлэх уучлал хүсэх талархал илэрхийлэх

   

  ХҮН ОРЧИН

  Сургуулийн орчинд байнга байдаг хүмүүстэй зөв зохистой харилцах үйлчлэгийн хөдөлмөрийн хүндлэх

   

  ХӨГЖИМ

  Морин хуурын аялгуу сонсох,уламжлалт урлагийн бүтээлтэй танилцах

  БИЕИЙН ТАМИР

  Уламжлалт хөдөлгөөнт тоглоом тоглох тоглоомын дэгээ баримталж сурах

  Өөрийн бусдын нийтийн эзэмшлийн эд зүйлд ариг гамтай хандах хэрэглэх

  2

  Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн цэцэгс

   

  Олны дунд биеэ хэрхэн зөв авч явах талаар ярилцах

  Сайн муу үйлийг ялгах, сайн үйлийг хэвшүүлэх,эрдэм номд шүтэх , шударга байх зохистой харилцах зэрэгт суралцах

  3

  Залгих уу, зажлах уу?

   

  Хоолыг маш сайн зажилж идэх нь эрүүл мэндэд ач тустай гэдгийг ойлгуулах хэвшилд сургах

  Үүрэг , хариуцлага, дэг журам

  4

  Алтансүх

   

  Худал хэлэхгүй хуурч мэхлэхгүй шударгаар сайхан амьдаръя гэсэн сэтгэлтэй болох

  Бусадтай харилцах

  \гэр бүл сургуулийн болон бусад орчинд\

  Нийгмийн харилцааны орчинд дэг журмыг мөрдөж хэвших

  5

  Арслан ба оготно

   

  Насаар дүү хүүхдүүд болон найз нөхдөдөө эвсэг тусч сэтгэлээр хандахыг эрхэмлэх сэтгэл төрүүлэх

  Бусад хүмүүстэй зүй зохистой харилцаж хэвших, мэндлэх, хүндлэх

  6

  Тэнгэрт өлгөөтэй бяслаг

   

  Бусдыг хүндэтгэж бусдад саад болохгүй амьдрах суралцахын чухлыг мэдрэх

  Үндэсний уламжлалт зан үйлд суралцах өв соёлоо хайрлан хамгаалах

  Уламжлалт тоглоом наадгай , монгол ахуйн аж төрөл

  7

  Морин хуурын домог

   

  Уламжлалт өв соёлоо хүнднтгэх бахархах хүсэл сэтгэл төрүүлэх

  Үүрэг , хариуцлаг, дэг журам

  8

  Бататгал

   

   

  9

  Бүрээчин бамбарууш

   

   

  Өөрөө хийх зүйлээ эцийг нь хүртэл хичээн байж хийх эрмэлзэл тэвчээртэй байхыг эрхэмлэх

                                        Төлөвлөсөн багш : С.Ариунбаяр

   

  батлав с\м М.Цэрэндолгор

   

  2-р ангийн МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ХИЧЭЭЛИЙН 2-р улирлын төлөвлөгөө 63 цаг

  Бүлэг сэдэв

  нэгж хичээл

  Зорилго

  Хүрэх үр дүн

  Д\Д

  Ээлжит хичээл

  Ерөнхий чадвар

  Тусгай чадвар

  хэрэглэгдэхүүн

  арга зүй

  Үнэлгээ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ертөнцийн гурав ,Оньсого таацгаая

   

   

   

   

   

   

   

  Оньсого ертөнцийн 3-ыг ухаарч унших, утгыг тайлбарлах, дуурайн зохиох

   

   

  Ертөнцийн 3-ыг бүтэц бичлэгийн онцлог үгийн сангаар нь ялгах

  Оньсого таах аргад сурна

   

   

   

   

   

  1

  Оньсогыг ухаарч унших

   

   

   

  Сэтгэн бодох

   

  Асуудал шийдвэрлэх

  Хамтран суралцах

   

  Бие даан суралцах

  Мэдээлэл технологитой ажиллах

  Эрүүл ахуйн зөв дадал хэвшилтэй болох

   

  Байшаль орчинтойгоо зөв харьцах

   

   

   

   

   

  Ертөнцийн 3 оньсого хэл зүгшрүүлэх үгийн утгыг ойлгох чээжлэх

   

  Ертөнцийн 3 шүлгийн хэлбэр дуурайж бичих

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Өнгийн харандаа,

  Монгол гэрийн иж бүрдэл, цуврал зурагт үзүүлэн төм,

  Зургийн тайлбарыг гүйцээж бичих өгүүлбэрүүд,

  Сурах бичгийн эхүүд , цуврал, зураг , үлгэр, өгүүллэг, оньсого, зүйр үг , сурах бичгээс гадуур ашиглаж болох ном нууд

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Тайлбартай дасгалын арга, асуулт хариулт, зургийн үйл ядлын талаар ярилцах,

   

   

   

   

   

  Уншлагын төрлүүд, шүлгийг хялбар чээжлүүлэх тенологийг ашиглана.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Явцын үнэлгээний хуудас болон дохио, самбар ашиглан хичээл бүр дээр үнэлнэ.

  Бүлэг сэдвийн эцэст даалгавар боловсруулан чадвараар үнэлнэ.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Оньсого таах таалгах

  3

  Үгийг зөв байрлуулан өгүүлбэр зохиох

  4

  Харандаа эх дээр ажиллах

  5.

  оньсого зохиох

  5

  Эх дээр ажиллах

  6

  Ертөнцийн 3-г ухаарч ойлгож унших

  7

  Дараалал тогтоох арга

  8

  Дуурайлган зохиох

  9

  Үгийг зөв байрлуулан зүйр үг бүтээгээрэй.

   

  Цөөн өгүүлбэрээр дарааллын дагуу ярих, бичих

   

  Шүлгийн утгыг ойлгоно

  Хялбар тогтоох аргад сурна

  Шүлгийг хэмнэлттэй уншиж сурна.

  10

  Зургийг ажиглаад ү\я- ын дарааллын дагуу ярилцах

  Үйл явдлын дарааллыг олцгооё.

  11

  Нүүдлийн монголчууд

  Уншсанаа дарааллын дагуу ярих,бичих

  Шүлгийн авиа үгийг тод хэлж хэмнэлттэй унших

   

   

   

  12

  Монгол гэрийн ёс

  13

  Га – аар төгссөн үгийг бүлэглэх

  14

  Талын шувуудын өндгөнд сүүдрээ бүү хүргээрэй

   

  15

  Шүлгийг хялбар аргаар тогтоох

  16

  Жимс түүсэн нь эх дээр ажиллах

  Үгийн утгыг ялгаж зөв уншиж бичье.

  Оньсого таах утгыг ойлгох , утга ялгасан үгийг зөв дуудах, нүдлэх зөв бичих

  Н,Г- тэй үгийг зөв уншиж, утгыг ялгаж зөв бичиж сурна.

  17

  Асуултын дагуу ярилцах

  Утга ялгасан үгийг \н,г\ нүдлэх , зөв дуудах, зөв бичих

   

   

  18

  Га, го үгийн утга ялгах нь

  19

  Хэлний үзүүрийн “ н”

  20

  Эх дээр ажиллах

  21

  Н, Г- тэй үгийг зөв дуудах бичих, дасгал хийх

  22

  Дасгал ажиллах

  23

  Дасгал ажиллах

   

  Зохиолын эхлэл гол , төгсгөл хэсгийг ялгаж, таньж унших

   

   

   

   

  Төсөөлөн бодно

  Төсөөлөнгөө уншина

  Үлгэрийн хэсэгчлэн уншина

  Хэсэг тус бүрт гарчиг өгнө

  24

  Зургийн үйл явдлыг ажиглан ярилцах

  Зохиолын эхлэл гол төгсгөл хэсгийг таньж унших

   

  Нэг үйл явдалтай эх зохиох

   

   

  25

  Үлгэрийг хэсэгчлэн уншиж ажиллах

  26

  Хэдгэнийн хариултанд хэн туслах вэ?

  Эхийн эхлэл, гол, төгсгөл хэсэг

  27

  Зургийн ү\я-аар эх зохиох

  28

  Амьтны хүрээлэнд эх дээр ажиллах

  29

  Цэцэг баярлав эх дээр ажиллах

  30

  Барын бамбар

   

  31

  Зараа тугал 2 эх дээр ажиллах

  32

  бататгал

  33

  Өөрийгөө сориорой.

  Дүрслэн ярьж үлгэр зохиоё

  Үйл явдллын дараалал тогтоож суръя

  Зхиолын баатруудын үйл явдал, дүр төрхийг төсөөлөн зураг харж зааврын дагуу бичих, зургийн дарааллаар үлгэр зохиох

   

   

  Сургамжит эхээс санаа аван сургамжит эх зохионо.

  Зураг уншин төсөөлөн ярих

  Төсөөллөө илэрхийлж бичих

   

   

   

   

   

  34

  Заан оготно 2

  Үйл явдлын дарааллын дагуу бичих

  Үйл явдлыг төсөөлөх

  Хэн нэгэнтэй хамт дахин сайжруулах

   

   

   

   

  35

  Сургамжит үлгэр бичих

  36

  Засаж сайжруулах

  37

  Дасгал ажиллах

  38

  Зургийг ажиглан өгүүлбэр зохиох

  39

  Шилбүүр эх унших

   

  40

  Хавар эх дээр ажиллах

  41

  Зоригтой туулай

  42

  Бататгал дасгал

  Өгүүлбэрийн цэг тэмдгийг зөв хэрэглэж суръя

   

   

   

   

   

  Өгүүлбэрийн хэлэх аялгыг харгалзан ярих бичих,асуух хүүрнэх өгүүлбэр зохиож цэг тэмдгийг зөв хэрэглэж сурна.

   

   

   

   

   

   

  Зугаа үгийг уран тод уншина

  Эхийг уран тод уншина

   

   

   

   

   

   

  43

  Сонголт хийснээ тайлбарлан ярих

   

  Сэтгэн бодох

  Асуудал шийдвэрлэх

  Хамтран суралцах

  Бие даан суралцах

  Мэдээлэл технологитой ажиллах

  Эрүүл ахуйн зөв дадал хэвшилтэй болох

  Байшаль орчинтойгоо зөв харьцах

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Цэг тэмдгийг зөв хэрэглэх\Асуултынн тэмдэг таслал\

   

  Өгүүлбэрт сэтгэлийн хөдөлгөөн өнгө аясыг илтгэх үг хэллэгийг аялагад тохируулан зөв бичих\Асуусан хүүрнэсэн\

   

   

   

   

   

   

   

  Өнгийн харандаа,

  Монгол гэрийн иж бүрдэл, цуврал зурагт үзүүлэн төм,

  Зургийн тайлбарыг гүйцээж бичих өгүүлбэрүүд,

  Сурах бичгийн эхүүд , цуврал, зураг , үлгэр, өгүүллэг, оньсого, зүйр үг , сурах бичгээс гадуур ашиглаж болох ном нууд

  Тайлбартай дасгалын арга, асуулт хариулт, зургийн үйл ядлын талаар ярилцах,

   

   

   

   

   

  Уншлагын төрлүүд, шүлгийг хялбар чээжлүүлэх тенологийг ашиглана

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Явцын үнэлгээний хуудас болон дохио, самбар ашиглан хичээл бүр дээр үнэлнэ.

  Бүлэг сэдвийн эцэст даалгавар боловсруулан чадвараар үнэлнэ.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  44

  Үйл явдлын дарааллыг зургаар илэрхийлэх

  45

  өгүүлбэрийн хэлэх аялгыг харгалзан ярих, бичих

  46

  үгэн тоглоом

  47

  дунд хуруу олох тоглоом

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  48

  ногоон навчны мөрөөдөл эх дээр ажиллах

  49

  бататгал

  50

  бататгал

  51

  зугаа үгийг уран тод унших

  52

  амьтад яаж унтдаг вэ?

  53

  Өөрийгөө сориорой.

   

  Үгийг үеэр тасалж , шинэ мөрд шилжүүлэх

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  54

  төрсөн өдрийн бэлэг

   

  Үеэр таслан мөр шилжүүлэх.

   

  Эхэд байгаа танил биш үгсийг өөрийн ойлгосноор тайлбарлах

   

   

   

   

   

   

   

  Үгийг үеэр зааглаж мөрд шилжүүлэх

   

  55

  үгийг үеэр тасалж сурах

  -Ижил хэлэгдэж сонсогдох үгийг хам сэдвийн утгаар нь ялган зөв бичдэг болгоно.

  -Үгсийг үеэр тасалж шинэ мөрд шилжүүлснийг тайлбарллан ярина.

  -Үгсийг шинэ мөрд шилжүүлэн бичнэ.

   

   

   

   

   

   

   

  56

  Чих эх дээр ажиллах

  57

  Үгийг үеэр зааглан мөр шилжүүлэх

  58

  Сб 95-р хуудасны 1-6 ажиллах

  59

  Толь ашиглан үгийн утга тайлбарлах

  60

  Ховдог жаал эх дээр ажиллах

  61

  Хөгжөөнтэй тууж эх дээр ажиллах

  62

  Сур харвах ёс эх дээр ажиллах

  Хонх эх дээр ажиллах

   

               Хөтөлбөр боловсруулсан багш : С.Ариунбаяр


  Үзсэн тоо:16650