Биологи - 9-р анги - Хичээлийн агуулга

  Гомеостаз


  Шинэчилсэн хөтөлбөр -Гомеостаз,гомеотерм пойкилотерм


  Үзсэн тоо:2979
  гомеостаз.9.2.20..pptx»

   
 • сайн хичээл байна.хичээлд хэрэглэсэн хэрэглэгдхүүнийг зөв хэрэгцээтэй жишээ сонгосон байна баярлалаа

   2  
 • сайн хичээл байна.хичээлд хэрэглэсэн хэрэглэгдхүүнийг зөв хэрэгцээтэй жишээ сонгосон байна баярлалаа

   2  
 • сайн хичээл байна.хичээлд хэрэглэсэн хэрэглэгдхүүнийг зөв хэрэгцээтэй жишээ сонгосон байна баярлалаа

     
 • сайн хичээл байна.хичээлд хэрэглэсэн хэрэглэгдхүүнийг зөв хэрэгцээтэй жишээ сонгосон байна баярлалаа

     
 • сайн хичээл байна.хичээлд хэрэглэсэн хэрэглэгдхүүнийг зөв хэрэгцээтэй жишээ сонгосон байна баярлалаа

     
 • сайн хичээл байна.хичээлд хэрэглэсэн хэрэглэгдхүүнийг зөв хэрэгцээтэй жишээ сонгосон байна баярлалаа

     
 • сайн хичээл байна.хичээлд хэрэглэсэн хэрэглэгдхүүнийг зөв хэрэгцээтэй жишээ сонгосон байна баярлалаа

     
 • сайн хичээл байна.хичээлд хэрэглэсэн хэрэглэгдхүүнийг зөв хэрэгцээтэй жишээ сонгосон байна баярлалаа

     
 • сайн хичээл байна.хичээлд хэрэглэсэн хэрэглэгдхүүнийг зөв хэрэгцээтэй жишээ сонгосон байна баярлалаа

     
 • сайн хичээл байна.хичээлд хэрэглэсэн хэрэглэгдхүүнийг зөв хэрэгцээтэй жишээ сонгосон байна баярлалаа

     1
 • сайн хичээл байна.хичээлд хэрэглэсэн хэрэглэгдхүүнийг зөв хэрэгцээтэй жишээ сонгосон байна баярлалаа

     
 • сайн хичээл байна.хичээлд хэрэглэсэн хэрэглэгдхүүнийг зөв хэрэгцээтэй жишээ сонгосон байна баярлалаа

     
 • сайн хичээл байна.хичээлд хэрэглэсэн хэрэглэгдхүүнийг зөв хэрэгцээтэй жишээ сонгосон байна баярлалаа

     
 • Хичээлд ашиглах хэрэглэгдхүүнийг зөв оновчтой ашиглаж байна.сайн хичээл болсон тул хичээлдээ хэрэглэж байна

     
 • сайн хичээл байна.хичээлд хэрэглэсэн хэрэглэгдхүүнийг зөв хэрэгцээтэй жишээ сонгосон байна баярлалаа

     
 • сайн хичээл байна.хичээлд хэрэглэсэн хэрэглэгдхүүнийг зөв хэрэгцээтэй жишээ сонгосон байна баярлалаа

     
 • сайн хичээл байна.хичээлд хэрэглэсэн хэрэглэгдхүүнийг зөв хэрэгцээтэй жишээ сонгосон байна баярлалаа

     
 • Хичээлд ашиглах хэрэглэгдхүүнийг зөв оновчтой ашиглаж байна.сайн хичээл болсон тул хичээлдээ хэрэглэж байна

     
 • Хичээлд ашиглах хэрэглэгдхүүнийг зөв оновчтой ашиглаж байна.сайн хичээл болсон тул хичээлдээ хэрэглэж байна

     
 • сайн хичээл байна.хичээлд хэрэглэсэн хэрэглэгдхүүнийг зөв хэрэгцээтэй жишээ сонгосон байна баярлалаа

     
 • 1