Газарзүй - 12-р анги - Хичээлийн агуулга

    экологийн мөр


    Байгалийн нөөцийг хэр хэмжээгээр хэрэглэж байгааг тооцоход хялбар бус
     Иймд экологийн мөр гэсэн үзүүлэлтийг ашиглах боллоо 


    Үзсэн тоо:764
    экологийн мөр.docx»