Математик - 7-р анги - Хичээлийн агуулга

  Энгийн бутархай, аравтын бутархай, процентийг харилцан шилжүүлэх  Үзсэн тоо:1902
  Ээлжит Долгорсүрэн 7.pptx»

   
 • баярлалаа. амжилт

     
 • 1