Математик - 7-р анги - Хичээлийн агуулга

  Тооны куб зэрэг ба куб язгуур


  Ээлжит хичээлийн төлөвлөлт -7-1-1-5,6

  Хичээлийн дугаар

  №4

  Заах анги

  7-р анги

  Огноо

  Хичээлийн сэдэв

  Тооны куб зэрэг ба куб язгуур

  Хичээлийн зорилго:

  Тооны куб зэргийг ойлгох, куб язгуурыг олох

  Хичээлийн зорилт :

  • Тооны куб зэргийг ойлгох
  • Тооны куб язгуурыг олох
  • Бодлого дасгал ажиллах

   

  Арга зүй:                                                                                                           Хугацаа: 80мин

  Хичээл төлөвлөлт

  Багшийн үйл ажиллагаа

  Сурагчийн үйл ажиллагаа

  Арга

  T

  Сэдэл тэмүүлэл бий болгох, өмнөх мэдлэг сэргээх үе шат

  талтай квадратын талбай , ирмэгтэй кубын эзэлхүүнийг тус тус олоорой талтай квадратын талбай

  =

  Багшийн асуусан асуултанд хариулна.

  Багшаас асууж лавлах зүйл байвал асууж лавлана.

  Өмнөхийг сэргээх

  6/

  Мэдлэг эзэмших үе шат

  Тооны куб зэрэг : үржвэрийг тооны куб зэрэг гээд гэж тэмдэглэнэ. , энд -г зэргийн суурь, 3-ыг зэргийн илтгэгч гэнэ.

  Эерэг, сөрөг бүхэл тооны куб зэрэг нь ямар тэмдэгтэй тоо байх вэ?

  Багшийн бичүүлсэн дүрмийг бичиж авна.

  Багшаас асууж лавлах ойлгомжгүй зүйл байвал асууж лавлана.

  Асуудал дэвшүүлэх

   

  20/

  Мэдлэгийг хөгжүүлэх үе шат

   

  Сурах бичиг : №26-29

  Багшаас асууж лавлах зүйл байвал асууж лавлана.

  Хамтран мэдлэг бүтээх

   

  Үнэлгээ дүгнэлт

   

  Өнөөдрийн хичээлийн талаар дүгнэн ярилцана.

   

  Багшийн асуусан асуултанд хариулна.

   

  3/

  Гэрийн даалгавар

  Сурах бичиг : №30-35

  1/


  Үзсэн тоо:108