Математик - 7-р анги - Хичээлийн агуулга

    Гурвалжний өнцөг    Үзсэн тоо:558
    gurwaljinii-ontsog.ppt»