Монгол бичиг - 8-р анги - Хичээлийн агуулга

    Үйлийн холбох нөхцөл


    Монгол бичгийн холбох эгшгийн дүрмийг таниулах


    Үзсэн тоо:4288
    Үйл үгийн хувилал.pptx»