Англи хэл - 9-р анги - Хичээлийн агуулга

    Appearance


    Have to learn some adjectives of  describing people


    Үзсэн тоо:617
    Appereance.pptx»