Математик - 7-р анги - Хичээлийн агуулга

    Тэнцэтгэл биш


    Хэлэх санаа байвал хэлээрэй багш нараа


    Үзсэн тоо:1270
    тэнцэтгэл биш.ppt»