Сургалтын туршилт - Багшийн хөгжил веб порталын сургалтын туршилт - Хичээлийн агуулга

  Цахим хичээл  Мэдээлэл 
  2014 оны 03 сарын 11-ээс 03 сарын 13 ны хооронд Улаанбаатар хотын Баянгол, СХД-ийн ЕБС-ийн мэдээлэл зүйн багш нар "Багшийн хөгжил портал сайт түгээн дэлгэрүүлэх" сургалтанд хамрагдаж байна.
  2014 оны 03 сарын 11-ээс 03 сарын 13 ны хооронд Улаанбаатар хотын Баянгол, СХД-ийн ЕБС-ийн мэдээлэл зүйн багш нар "Багшийн хөгжил портал сайт түгээн дэлгэрүүлэх" сургалтанд хамрагдаж байна.
  Цахим хичээл (Хуудаслах)


  Үзсэн тоо:12634