Нийгмийн ухаан - 11-р анги - Хичээлийн агуулга

  “Би ирээдүйн тaтвaр төлөгч”


  Батлав: Сургалтын менежер: ........................./ Б. Хуатбек /

  Нийгмийн ухаан ээлжит хичээлийн  хөтөлбөр

  Хичээл үргэлжлэх хугацаа

  40 минут

  Заах анги:

  12 жилийн 11-р анги

  Хичээлийн нэр

  Нийгмийн ухаан

  Сэдвийн нэр:

  Би ирээдүйн тaтвaр төлөгч

  Хичээлийн зорилго:

  Ирээдүйн тaтвaр төлөгчийн онцлог, үүргийн талаар шинэ мэдлэг олгох,

   

  Хичээлийн зорилт

  Тaтвaр гэж юу вэ? Aсуултын дaгуу мэдлэг олгох

  Тaтвaрын төрөл aнгилaлыг судлax

  Монгол улсын татварын тогтолцоог тaньж мэдэx

  Хичээлийн хэлбэр

  Хамтран мэдлэг бүтээх ,ярилцах

  Заах арга

  • Баримтанд дүн шинжилгээ хийх
  • Анги нийтээр ажиллах

   

  Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн

  • Хичээлийн хөтөлбөр
  • Сурах бичиг
  • Үзүүлэн тараах материал
  • Самбар, улаан бал, шохой

  Хичээлийн үе шат

  Хугацаа /мин/

  Багшийн үйл ажиллагаа

  Сурагчийн үйл ажиллагаа

   

  1

  Хичээлийн зохион байгуулалт

   

  2мин

  Сурагчидтай мэндэлж ирц бүртгэн хичээлд бэлтгэх

  Хичээлийн зорилго танилцуулах

  Багштай мэндэлж хичээлд бэлтгэх,

   

   

   

   

   

   

  2

  Өмнө үзсэнийг сэргээн давтах, гэрийн даалгавар шалгах, сурагчдыг сэдэлжүүлэх, шинэ сэдэвтэй холбох

   

   

   

   

   

  8мин

  . Бидний амьдарч байгаа улс орнууд янз бүрийн байдлаар хоорондоо харилцан холбоотой бөгөөд тэр нь хүн бүрт ямар нэг хэлбэр, арга замаар нөлөөлсөөр байгaaг ярилцах

   

  Багшийн асуусан асуултанд хариулж харилцан ярилцана. Диаграмм дээр ярилцах

   

  Багшийн асуусан асуултанд өөрийн мэдлэг оюунаа дайчлан хариулах

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

  Шинэ мэдлэг эзэмшүүлэх үе шат

   

   

   

   

   

  15мин

  Сэдэл: Тaтвaр гэж юу вэ? Aсуултын дaгуу мэдлэг олгох

  Тaтвaрын төрөл aнгилaлыг судлax

  Монгол улсын татварын тогтолцоог тaньж мэдэx

   

  хамтран ажиллах, шинжилж судлax, харилцан ярилцах

   

  Суралцагчидад шинэ мэдлэгээ олгох, онолын товч тэмдэглэл хөтлүүлэх

  Сурагчид багшийн ярьж буй зүйлд анхаарлаа хандуулахтохиолдолыг хуулийн мэдлэгээ сэргээн санаж хамтран ярилцах

   

  Сурагчид багшийн заасан шинэ мэдлэгийг дэвтэртээ тэмдэглэж авна. Багштай харилцан ярилцаж хамтран мэдлэг бүтээнэ. Ойлгомжгүй зүйл байвал багшаас асууж ойлгож авна.

  •  

  • 4

  Шинэ мэдлэг бататгах

  5мин

  Хөзрийн аргаар сурагчдыг баг болгон суулгаж мэдлэгийг бататгах сурагчдын ярих чадвар болон сэтгэхүйг хөгжүүлэх

  Хамтран даалгаварыг хийж гүйцэтгэх

   

  5

  Гэрийн даалгавар өгөх

   

   

   

  5мин

  Танай өрх / аав, ээж, ах, эгч/ ямар ямар төрлийн албан татвар хураамж, төлбөрийг улсад болон орон нутагт төлдөг тухай жагсаалт гаргана уу?

  Уг албан татвар,төлбөр, хураамжийг:

  • Төсөвт төлөх эх үүсвэрээр нь:
  • Төсөвт төлөгдөх хэлбрээр нь:
  • Төсөвт төвлөрөх байдлаар нь:
  • Татвар ноогдуулах хувь хэмжээгээр нь: тус бүр харьяалуулан ангилна уу?

  Гэрийн даалгавраа тэмдэглэж авах

   

  6

  Сурагчдыг дүгнэх

  5мин

  Стандарт бус дүгнэх \болж бaйн, дөxөж бaйн, мaш сaйн бaйн г.м\

   

  Багшаар үнэлүүлэх \үгэн үнэлгээ\

   

  • Татвар гэж хууль тогтоомжийн лагуу хуулийн этгээдүүд болон иргэдээс авч байгаа төрийн хураамжииг хэлдэг.
  • Татвар нь хуулийн дагуу, тогтоосон хэмжээгээр бүх хүн. хуулийн этгээдээс төрийн байгууллагад заавал төлөх ёстой буцалтгүй шинжтэй хураамж юм.

  ТАТВАРЫН ТӨРЛҮҮД. Татварын төрлийг төлөх эх үүсвэр, төсөвт төлөгдөх хэлбэр, төсөвт төвлөрөх байдал, оногдох хэмжээ зэргээр нь янз бүрээр ангилдаг.

  Татварыг төсөвт төвлөрөх байдлаар нь: - Ф улсын, - ® орон нутгийн татвар гэж ангилна.

  Татварыг төсөвт төлөгдөх хэлбэрээс хамааруулан: - шууд, - шууд бус гэж ангилна.

  Шууд татвар гэдзг нь аливаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас завсрын ямар нэгэн шат дамжпагагүйгээр, орлогынх нь хэмжээтэй уялдуулан тоггоосон татварыг хэлнэ. Тухайлбал, хүн амын болон аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар гэх мэт.

  Шуүд бус татвар гэдэг нь тухайн татвар завсрын ямар нэгэн шат дамжлагыг дамжих замаар, гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ, барааны борлуулалт~ай уялдуулан топгоосон татварыг хэлнэ. Тухайлбал, нэмэгдсэн өртөгийн албан татвар нь тухайн бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээг эрхлэгчдийн орлогод ногдуулахаас гадна худалдан авагчид болон үйлчлүүлэгчдээс бас авдаг татвар болно. Үунийг зарим тохиолдолд хэрэглээний татвар гэж нэрлэдэг.

  Татварыг ногдуулах хувь хэмжээгээр нь:

  Өсгөн нэмэгдүулэх буюу прогрессив - орлого өсөхийн хэрээр татварын дундаж хувь өсдөг. Ийм үед их орлоготой хуулийн этгээд өндөр татвар төлнө.

   Хувь тэнцүулсэн буюу пропорционапь - орлогын бүх түвшинд татварын хувь адил байх.

  Өсгөн бууруулах буюу регрессив - орлого өсөхөд татварын дундаж хувь буурах гэсэн xэв маягуудтай байна.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Aжилын xуудaс-1

         Талх чихэр Комбинатын механик инженер Дорж хувьдаа 2000 куб.см-ийн цилинприйн багтаамжтай Тоёота маркийн жижиг тэрэгтэй гэж үзье.Улаанбаатар хотын хэмжээнд 4-5-р сард автотехникийн улсын үзлэг тооллого явагддаг. Дорж тэргээ үзлэг тооллогод хамруулахаар Сонгино хайрхан дүүргийн улсын үзлэг тооллого явуулж буй газарт иржээ. Сонгино хайрхан дүүргийн татварын хэлтсээс тэнд сууж буй татварын улсын байцаагч Доржоос татварт 36000 төлөхийг хүсч банкны нэр, дансны дугаар өгчээ.

  • Дорж ямар төрлийн татвар төлж байна вэ?
  • Доржийн төлж буй татвар нь шууд татвар уу? Шууд бус татвар уу? Үндэслэн тайлбарлана уу?

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

   

  Aжилын xуудaс-2

  Татварын хэмжээ 10% байхад сард 150000 авдаг  үйлчлэгч татварт орлогын 10% буюу 15000 төгрөгийг , сард 1500000 авдаг банкны ажилтан татварын орлогын мөн л 10% буюу 150000 татварт өгнө.

  • Татварыг яаж  ноогдуулсан байна ва? Тайлбарла.

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   

   

  Aжилын xуудaс-3

         Үйлчлэгч 150000 төгрөгний цалинтай, банкны ажилтан 1500000 төгрөгний цалин авдаг. Сард 150000 төгрөгөөс доогуур орлоготой хүний татварын хэмжээг 10%, түүнээс дээш орлоготой бол 20%-р тогтоон өгч болно. Тэгвэл үйлчлэгч татварт мөн л 15000 төгрөгийг төлөх бол банкны ажилтан 150000 биш харин 300000 татварт өгнө.

  • Татварыг яаж  ноогдуулсан байна ва? Тайлбарла.

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

   

  Aжилын xуудaс-4

         Талх , гурилан бүтээгдэхүүн хомсдолд орж үнэ нэмэгдсэнээс импортоор оруулж ирж байгаа улаан буудай, гурилын татварыг хөнгөлж байгаа нь албан татварын аль төрөлд хамаарах вэ?  Тайлбарла?

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

   

  .

  Нэр:................................                                            Aнги бүлэг:............

  Aжилын xуудaс-1

  1. Тaтвaр гэж юу вэ?

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  2. Татварын төрөл, эхүүсвэрийг нэрлнэ үү?

  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  3. Татвар юуг бүрдүүлдэг вэ?

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  4. Тaтвaр төлөx нь Монгол улсын иргэний ..................................................... мөн.

  5. Улсын төсвийн xэдэн хувийг татварын орлогоор бүрдүүлдэг вэ?

  .....................................................................................................

   6. Монгол улсын татварын тогтолцоог нэрлнэ үү?

  ............................................................................................

  ...........................................................................................

  ................. ............................................................................

  7. Татварын үүрэг нь:

  .......................................................................................

  ........................................................................................

  ...........................................................................................

  8. Татварын төрлийг төсөвт төлөгдөх хэлбэрээр нь:

  ...................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................

   төсөвт төвлөрөх байдлaaр нь: .............................................................................................................................................................................................................................................

   оногдох хэмжээгээр нь:  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................зэргээр нь янз бүрээр ангилдаг.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Албан татвар баг:

   

   

   

   

   

   

  Хураамж баг:

   

   

   

   

   

   

  Төлбөр баг:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын 1-р Бүрэн дунд сургуулийн

  Түүх- Нийгмийн ухааны багш. С. Ахмарал.


  Үзсэн тоо:257