Нийгмийн ухаан - 11-р анги - Хичээлийн агуулга

    Соёл бол тэмдгийн тогтолцоо мөн    Үзсэн тоо:1336
    soyol bol temdeg.ppt»