Газарзүй - Ерөнхий мэдээлэл - Хичээлийн агуулга

    Улирал солигдодгийн шалтгаан

    2009 онд хийсэн миний анхны видео хичээл. Улирал солигдодгийн шалтгаан. Бичлэгийг youtube-ээс тухайн үед татаад camtasia ашиглан дуу оруулж байсан. 
    ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ зөрчиж байсан, одоо больсон. БҮГДЭД нь амжилт хүсье.


    Үзсэн тоо:1024