Математик - 7-р анги - Хичээлийн агуулга

    хэрчмийн дундаж цэгийн координатыг олох ээлжит хичээлийн хөтөлбөр    Үзсэн тоо:1046
    dundaj oloh.docx»