Физик - 9-р анги - Хичээлийн агуулга

    "Бодисын соронзон бүтэц, соронзон орон" нэгж хичээлийн цахим хөтөлбөр


    9-р ангид "Бодисын соронзон бүтэц, соронзон орон" нэгж хичээлийг төлөвлөхдөө дараах хөтөлбөрийг ашиглаж болох юм.


    Үзсэн тоо:11717
    bodisiin soronzon butets-1.pptx»