Нийгмийн ухаан - 9-р анги - Дасгал, даалгавар

    Нийгмийн ухаан жишиг даалгавар    Үзсэн тоо:11748

     
  • учруулсан хохирлоо өөрөө барагдуулах үүрэгтэй хүмүүс эрхзүйн бүрэн чадамжтай биш үү?

     23  8
  • 1