Нийгмийн ухаан - 9-р анги - Дасгал, даалгавар

    Нийгмийн ухаан жишиг даалгавар    Үзсэн тоо:14289

     
  • учруулсан хохирлоо өөрөө барагдуулах үүрэгтэй хүмүүс эрхзүйн бүрэн чадамжтай биш үү?

     24  8
  • 1