Дүрслэх урлаг - 6-р анги - Хичээлийн агуулга

    Өнгийн дагнаас


    Өнгийн дагнаас ашиглан орон зайг илэрхийлэх


    Үзсэн тоо:23
    Дагнаас-6-р-анги-3.pptx»