Математик - 3-р анги - Дасгал, даалгавар

  3- р ангийн сурагчдын илэрхийлэл өгүүлбэртэй бодлого бодох чадварыг ахиулах нэмэлт даалгавар


  сурах бичигт сурагчдаар бие даалган бодуулах илэрхийлэл, асуудал шийдвэрлэх бодлого цөөн байдаг тул зарим номоос түүвэрлэсэн болон өөрөө зохиосон цөөн бодлогыг орууллаа. Сурагчид чадваржаад ирэхээрээ энэ 40 илэрхийллийг хаанаас нь ч алдаагүй богино хугацаанд бодож чаддаг болдог. 

   

   

   


  Үзсэн тоо:22279
  3-р ангийн сурагчдаар бодуулах нэмэлт даалгавар.docx»