Монгол бичиг - 8-р анги - Хичээлийн агуулга

  rolzod


  Набдарсал, Г + Йаган молор си схи = гэдэс жийрэглэнэ.
  Набдарсал,Г+ Жич бусад хот = шууд залгана.


  Үзсэн тоо:173
  holboh yos.pptx»
  holboh yos.pptx»
  holboh yos.pptx»
  holboh yos.pptx»