Мэдээлэл зүй - 11-р анги - Хичээлийн агуулга

    SmallBasic Sound функц ашиглах


    SmallBasic Sound функц ашиглаж хялбар аянуудыг тоглуулах


    Үзсэн тоо:58
    ээлжит хичээл.docx»
    smallbasic.pptx»