Уран зохиол - 9-р анги - Хичээлийн агуулга

    монголын нууц товчоог тоглоомын аргаар үнэлэх нь


    Монголын нууц товчоо бүлэг сэдвийн хүрээнд эзэмшсэн мэдлэгийг он цаг, түүхэн үнэн, овог угсаа, үйл явдал, хэлсэн үг агуулгын хүрээнд мэдлэг шалгах, багаар ажиллаж тоглоомын аргаар үнэлгээ дүгнэлт хийх


    Үзсэн тоо:179
    mnt 9.ppt»