Англи хэл - 9-р анги - Хичээлийн агуулга

    Grade 9. Lesson plan Module 4. Unit 9-10


    Ирэх 4-р улирлын ээлжит хичээлийн төлөвлөлтийг та бүхэндээ хүргэж байна. Өөрсдийн санаагаа нэмэн сайжруулаарай. Амжилт!


    Үзсэн тоо:1960
    9th lesson plan m4u9.Calculating docx.docx»
    9th lesson plan m4u10. Making plan.docx»