Математик - 7-р анги - Хичээлийн агуулга

  диаграмм  Үзсэн тоо:1338
  diagram-7-3.pptx»

   
 • энгийн ойлгомжтой хичээл байна. хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг тодорхойлсон байвал зүгээр юм байна.

   4  
 • 1