Газарзүй - Ерөнхий мэдээлэл - Хичээлийн агуулга

    Агаар мандал


    Агаар мандлын бүтцийн талаар хичээл заах үед үзүүлж болох сонирхолтой хичээл байгаа.


    Үзсэн тоо:842