Физик - 12-р анги - Хичээлийн агуулга

    цахилгаан соронзон хэлбэлзэл


    цахилгаан соронзон хэлбэлзэл үүсэх нөхцөл, хэлбэлзэлийн хүрээнд явагдах процессыг тайлбарлах


    Үзсэн тоо:1129