Монгол бичиг - 9-р анги - Хичээлийн агуулга

    Өнчин хүүгийн сэцэлсэн шастир


    Өнчин хүү ба 9 өрлөг сархадын гэм хорыг хэрхэн өгүүлэв...


    Үзсэн тоо:426
    Өнчин хүүгийн сэцэлсэн шастир.pptx»