Цахим хэрэглэгдэхүүн - Ерөнхий мэдээлэл - Аргазүй материал

    PowerPoint програм - 7 хоног тутмын зөвлөгөө


    https://www.youtube.com/watch?v=-yv_N-iTFew&t=25s


    Үзсэн тоо:46