Хүн-Орчин - 3-р анги - Хичээлийн агуулга

  Үндэсний тоглоом/казах сургалттай сургууль/


  Баярын үед ихээр тоглогддог үндсэн тоглоомын талаар сурагчттай таниулах 


  Үзсэн тоо:483
  Ұлттық ойын.pptx»

   
 • раушан багш мундаг шүү. улам ихийг бүтээгээрэй. Амжилт

     
 • раушан багш мундаг шүү. улам ихийг бүтээгээрэй. Амжилт

     
 • раушан багш мундаг шүү. улам ихийг бүтээгээрэй. Амжилт

     
 • раушан багш мундаг шүү. улам ихийг бүтээгээрэй. Амжилт

     
 • раушан багш мундаг шүү. улам ихийг бүтээгээрэй. Амжилт

     
 • раушан багш мундаг шүү. улам ихийг бүтээгээрэй. Амжилт

     
 • раушан багш мундаг шүү. улам ихийг бүтээгээрэй. Амжилт

     
 • раушан багш мундаг шүү. улам ихийг бүтээгээрэй. Амжилт

     
 • раушан багш мундаг шүү. улам ихийг бүтээгээрэй. Амжилт

     
 • раушан багш мундаг шүү. улам ихийг бүтээгээрэй. Амжилт

     
 • намайг дэмжээрэйв амжилт

   2  
 • 1