Орос хэл - 7-р анги - Хичээлийн агуулга

  Сколько сейчас времен?  Үзсэн тоо:35
  часы в городах.pptx»

   
 • Слайд бүрийг сурагчдаар харуулаад. "Сейчас в Германии семь часов" гэх мэт яриулбал зүгээр юм болов уу.

     
 • 1