Нийгмийн ухаан - 11-р анги - Хичээлийн агуулга

    Ажилгүйдэл түүнийг бууруулах арга зам    Үзсэн тоо:1439
    Нямсүрэн нийгэм.pptx»