Тогтвортой хөгжлийн боловсрол - Оролцооны шийдвэр гаргах - Хичээлийн агуулга

  ТХБ-н үзэл санааг химийн хичээл үйл ажиллагаанд тусгах боломж


  Завхан аймаг Улиастай сумын Бүрэн дунд IY сургуулийн химийн боловсролын багш Ю.Оюун-Эрдэнэ


  Үзсэн тоо:820
  ИЛТГЭЛ 2016.pptx»

   
 • Байгалийн экологийн тэнцвэрт байдал алдагдаж байгаа өнөө үед тогтвортой хөгжлийн боловсрол бүхий иргэн төлөвшүүлэхэд санаа авахуйц илтгэл боллоо

   1  1
 • 1