Газарзүй - 12-р анги - Хичээлийн агуулга

    шүрийн гурвалжин


    Индонейз, Малайз, ПаПау  Шинэ Гвиней, ФилиППин, Соломоны арлууд, Тимор зэрэг улсын нутгийг хамарсан гурвалжин хэлбэр бүхий троикийн далайн хэсэг нь шүрийн гол нутаг юм.

    Шүрийн гурвалжин гэж нэрлэгдэх энэ хэсэг 5,7 сая км2 талбай эзлэх бөгөөд орчмын арлуудад 120 сая хүн амьдардаг


    Үзсэн тоо:668
    Шүрийн гурвалжин.pptx»