Дүрслэх урлаг - 8-р анги - Дасгал, даалгавар

  Хээ угалз урлах аргууд  Үзсэн тоо:14605

   
 • эзэлхүүнт хээ зурах арга их таалагдлаа. проекцтой хамт заавал гоё юм байна.

   5  2
 • талагдалаа олон дүрс ашиглан өөрийхөө дуртай хээгээ зохиож хийж болох санагдлаа

   5  2
 • хээ зохиох аргууд их таалагдлаа. энэ аргаар олон хээ зохион зурж болмоор санагдлаа

   5  3
 • 1