Зурагзүй - 10-р анги - Хичээлийн агуулга

  Зурагзүйн нэгж хичээлийн төлөвлөлт


  Зурагзүйн нэгж хичээлийн төлөвлөлт

  Сэдэв:  Деталь ба холбоосыг загварчлах       /4 цаг/

  Хамрах хүрээ: 12 жилийн 10-р анги

  Хүлээгдэж буй үр дүн:

  • Загварчлалын хасах аргаар деталийг загварчилж, хийсвэрлэн дүрсэлж, хэлбэр, дүрсийг    

         илэрхийлэх

  • Стандартын бус холбоосны деталийн хэлбэр,  хэмжээ болон зориулалтыг өөрчлөх
  • Холбоос хийгдсэн деталийн зузааны хэмжээ, төрөл, холбох аргыг сонгох
  • Холбоосын байрлал, тоо, хэмжээ харьцааг  өөрчлөх

  Нэгж хичээлийн цаг, сэдвийн үлгэрчилсэн хуваарилалт:

  1.  Деталийг хасах аргаар загварчлах                                                               /80 минут/
  2.  Деталийг загварчлах дадлага                                                                      /80 минут/
  3.  Деталийн углуурга гарган загварчлах дадлага                                            /80 минут/
   Деталийн  холбоосын загварчлал                                                                 /80 минут


  Үзсэн тоо:997
  Шинэ загвар Нэгж хичээл 10 анги.docx»

   
 • Багш миний бичсэн хөтөлбөрт дүгнэлт өгч, сэдгэгдлээ бичээрэй.

   14  
 • 1