Биеийн тамир - 8-р анги - Хичээлийн агуулга

  Аэробек үндсан алхалт


                                                                                        БАТЛАВ С/М                              Ж.БАЙГАЛМАА

   

   

  НЭГЖ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

   

  Нэгж хичээлийн сэдэв:    Үндсэн алхалт

   

  Хамрах хүрээ:  ЕБС-ийн 8-р анги

   

  Зорилго: Үндсэн энгийн техникүүдийг хийж сурах

   

  Зорилт:  -   Алхал, үсрэлт, эргэлтийг хийж сурах

  Агуулга: нэгж хичээлийн агуулга ба судлах цагийг ээлжит хичээлд хуваарилсан төлөвлөлт

   

  Ээлжит хичээлийн сэдэв

  цаг

  Мэдлэг

  чадвар

  хэрэглээ

  1

  Аэробекийн талаар ерөнхий ойлголт

  1

  Аэробекийн алхали, үсрэлтийн талаар ойлголттой болох

  • Аэробекийн ангилал төрлийн талаар ойлголт авах
  • Аробекийн үндсэн алхалтуудыг ойлгох
  • Аэробекийн алхалтуудыг хийж сурах
  • Эргэлт, үсрэлтийн хөнгөн энгийн дасгалуудыг хийж сурах

  Амьсгалын системийн үйл ажиллагаа сайжирч ачаалал авч сурах

  2

  Үндсэн алхалтууд

  2

  3

  Үсрэлт ба эргэлтүүд

  1

   

  Хэрэглэх арга:

  • Тайлбарлан ярих арга
  • Үзүүлэн таниулах арга
  • Багаар ажиллах
  • Ганцаарчлан ажиллах
  • Тойргийн арга

  Хэрэглэгдэхүүн:

  Дасгал техникийн үзүүлэн, зурагт хуудас, шүгэл,  дарцаг.

  Нэгж хичээлийн сургах, сурахуйн үйл явц арга зүйгээс

  Багшийн үйл ажиллагаа

  Сурагчийн үйл ажиллагаа

  • Техникийн талаар мэдлэгийг асуух
  • Дасгал техникийг талаар ярьж өгөх
  • Дасгал техникийг биеэр хийж үзүүэх
  • Зурагт үзүүлэн харуулах түүнд тайлбарлан ярих
  • Алдааг засаж өгөх
  • Асуулт тавьх
  • Сурагчдыг зохион байгуулах
  • Багшийн асуусан асуултад хариулах
  • Дасгалыг багшийн зохион байгуулалтаар хэсэг бүлгээр хийж гүйцэтгэх
  • Алдаагаа засах
  • Бусадтай ярилцах алдаагаа засаж зөвлөлдөх

   

   

   

  Хөтөлбөрийн ай

  шатууд

  Мэдрэх төсөөлөх

  Гүйцэтгэх эзэмших

  Бүтээлчээр хөгжүүлэх

  Хэвших илэрхийлэх

  Бие бялдрын чадвхийн ай

  Дасгал техникий зөв гүйцэтгэх талаар мэдлэгтэй болох

  Дасгал техникийг хийж сурах

  Уралдаан тэмцээнд сурсан техникээ ашиглах, чөлөөт цагаараа дасгалаа хийж биеийн чанараа хөгжүүлэх

  Сурсан дасгал техникийн талаар бусдтай хамтран ярилцах алдаагаа засаж зөвлөлдөх

  Биеийн чанарын ай

  Биеийн чанаруудыг хөгжүүлэх арга ажиллагааг мэдэх

  Биеийн чанаруудыг хөгжүүлхийн тулд дасгал техникийг хийж сурах

   

  Үнэлгээ / Шалгуур үзүүлэлт/:

   

  • Дасгал техникийг бусдад тайлбарлах, алдааг нь засаж өгөх
  • Дасгал техникийг гүйцэтгэл сурсан зүйлээ ашиглаж чадаж байгаа байдал
  •  Тухайн техникийг өөртөө тохируулан хүндрүүлэн хийх дасгал зохиосон байдал

   

   

   

  БОЛОВСРУУЛСАН

   

   

                       БИЕИЙН ТАМИРЫН БАГШ                           А.ЦОГМӨНХ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                         БАТЛАВ С/М                         Ж.БАЙГАЛМАА

   

  ЭЭЛЖИТ ХИЧЭЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ

   

  Хичээлийн сэдэв:                  Аэробекийн талаар ерөнхий ойлголт

  Зорилго:                                  Мэдээлэлтэй авч ойлгох

  Зорилт:                                   Төрөл ангилал, онцлогийг мэдэх

  Хэрэглэгдэхүүн:                     Шүгэл, Зураг бичлэг үзүүлэх

  Õè÷ýýë ¹   13                                                                                                     Ñóäëàõ öàã: 1 öàã

   

  Хичээлийн хэсэг

  Үйл ажиллагааны үе шатууд

  Багшийн үйл ажиллагаа

  Сурагчийн үйл ажиллагаа

  Эхний хэсэг 10 мин

   

  Ирц бүртгэх

   

  Бие халаалтын хэсэг

   

  БЕХД-ууд

   

  • Ирц бүртгэж хичээлийн сэдэв зорилго, зорилттой танилцах
  • Гүйлт / талбай тойргоор зөөлөн гүйлт /
  • Гүйлт дундаа гар мөрний үеийн дасгал хийх
  • Тойргоор гараа алдлан гимнастикийн зай авах
  • БЕХД-ууд багшийг дагаж хийх
  • Багш нэр дуудаж бүртгэх
  • Хичээлийн сэдэв зорилго, зорилтоо танилцуулах
  • Багш командлах
  • Сурагчдын алдааг засаж өгөх
  • Дасгалыг биеэр хийж үзүүлэх

  Үндсэн хэсэг 25 мин

   

   

   

  Сэргээн санах

  Өмнөх мэдлэгээ бататган хөгжүүлэх эзэмшүүлэх

   

   

   

   

   

  • Дэхий дахинд үүсч хөгжсөн түүх:

    

  • Монголд хөгжсөн түүх:

    

  • Аэробик түүний ангилал.

    

  • Аэробекийн тэмцээн, насны ангилал
  • Аэробекийн үүсэл болон Монголд хөгжсөн түүхээс судлан бусад сурагчдад мэдээлэл өгөх
  • Хоорондоо ярилцах
  • Багаар ажиллаж оновчтой шийдвэр гаргаж бусдад мэдээлэх
  • Тэмцээний талаар ойлголт авах

  Төгсгөл хэсэг 5 мин

   

   

   

  Тайвшруулах үе шат

   

   

   

  • Төгсгөл хэсэгт шилжих
  • Хичээлийн талаар дүгнэн ярилцах
  • Сунгалтын дасгалууд багшийг дагаж хийх
  • Биеийн тамирын хичээлийн дараа эрүүл ахуйг сахих талаар зөвлөх
  • Өндрийн харайлтын талаар ярилцах
  • Хөлийн булчингийн сунгалтын дасгалууд гүйцэтгэх
  • Багшийн тайлбарыг сонсож хичээлийн дараа хэрэгжүүлэх

   

  БОЛОВСРУУЛСАН

   

  БТБ                          А. ЦОГМӨНХ

   

  АЭРОБИК

  Дэхий дахинд үүсч хөгжсөн түүх:  Эртний грекийн үеийн олдвор болох ваар савны бөөрөн дээр хөгжим тоглож, бүжиглэж байгаа охидын дүрс байдгийгсудлаачид тогтоожээ. Түүнчлэн эртний грект өвчнийг хөгжмөөр анагааж байсан тухай мэдээ баримт байдаг. Хөгжлийнхөө явцад хүний бие бялдрыг эрүүл чийрэг хүч тэнхээтэй, гоолиг сайхан болгоход хөдөлгөөн тэр дундаа гимнастик зайлшгүй чухал болох нь тогтоогдсон. Чухамдаа энэхүү хэрэгцээнээс  гимнастик үүссэн бөгөөд хожим хөгжмийн хэмнэл түүнд тохирсон хөдөлгөөн хоёрын хослолоос аэробик үүсчээ. Аэробик нь бусад спортын төрлүүдийн нэгэн адил түүхэн хөгжлийнхөө явцад улам боловсронгуй болон хөгжсөөр ирсэн. Гэнэт шинээр үүсч санамсаргүй бий болчихоогүй. Уянгатай хөгжим хөдөлгөөн хоёрыг зөв хослуулан хийхэд хүний сэтгэл оюунд нөлөөлөн эд эсийг сэргээх, хөгшрөлтөөс сэргийлэх, хөдөлгөөний эвслийг сайжруулах, гоолиг сайхан бие бялдартай болгох, эрүүл чийрэг байлгах, хүч тэнхээтэй, болгодог нь олон нийтэд тодорхой болсон байна. 

  Орчин үеийн аэробикийн үүсэл хөгжил нь Америкийн эрүүл ахуйн биеийн тамирын мэргэжилтэн, доктор К.Купертэй салшгүй холбоотой. Аэробны  /хүчилтөрөгчтэй нөхцөлд хийгдэх/ дасгалын системийг үндэслэн “Аэробик” гэсэн нэр томьёог анх бий болгосон.  Аэробик гэдэг үг нь Аэро-биос буюу хүчилтөрөгч, агаар, амьдрал гэсэн үгнээс гаралтай ажээ. Анх өөрийн боловсруулсан эрүүлжүүлэх биеийн тамирыг цэргийн сургуулийн сонсогчдод зориулан гаргасан нь өргөн олон түмэнд тархаж аэробик хэмээн нэрлэгджээ.

  Монголд хөгжсөн түүх: Монголын гимнастикийн холбооны нийтийн гимнастикийн салбарт байсан гимнастик нь 1990 онд Айзамт гимнастикийн биеэ даасан холбоо болон МҮОХ-ны 35 дахь холбоогоор бүртгэгдэж үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн явуулж байна. 1992 оноос эхлэн УАШТ явуулж эхэлсэн. 1994 онд Айзамт нэрээ Аэробик болгон өөрчилсөн. УАШТ, болон УБ хотын АШТ-г спорт аэробик, эрүүлжүүлэх аэробик гэсэн төрлүүдээр зохиосон. 1995 онд Францын Парис хотноо зохиогдсон Спорт аэробикийн анхны ДАШТ-д оролцсон. 

  Аэробик түүний ангилал.

  Аэроáик нь бусад спортын төрлүүдийн нэгэн адил түүхэн хөгжлийн явцад улам боловсронгуй болон хөгжсөөр ирсэн билээ. Аэробик гэдэг нэр томъёо нь олон улсад өргөн хэрэглэгддэг бөгөөд өөртөө 100 гаруй урсгал чиглэлийг нэгтгэдэг. \Үүнд: спортын, фитнэсс, шейпинг, калланетик, усны....гэх мэт\  Сүүлийн үед бий болсон Аэробикийн олон чиглэл урсгалуудад нэгдсэн ангилал хийгээгүй бөгөөд олон судлаачид янз бүрээр ангилсан байдаг. Эдгээрийг нэгтгэн Аэробикийн багш нар дараах байдлаар ангилсан байдаг. Үүнд:

  1.    Эрүүлжүүлэх аэробик

  2.    Спорт аэробик

  3.    Фитнес аэробик

  4.    Туслах аэробик

   

  1.    Эрүүлжүүлэх аэробик. Энэ нь олон нийтийг эрүүлжүүлэх үндсэн зорилготойгоос гадна хүчилтөрөгчтэй нөхцөлд зүрх судасны системийн үйл ажиллагааг бэхжүүлэх, тэсвэрийн чанарыг хөгжүүлдэг онцлогтой. Эрүүлжүүлэх аэробикийг

  ·         Хэрэгсэлтэй /стептэй, гантельтай, бөмбөгтэй, бодибар, резинтэй, аква аэробик г.м /

  ·         Хэрэгсэлгүй /өндөр эрчимтэй, бага эрчимтэй, холимог, маш бага эрчимтэй г.м/

  ·         Холимог /дорны тулааны дасгалтай аэробик/тай-бо, каратэ, у-шу, кикбоксинг,/йога аэробик г.м/ ангилсан.

  2.    Спорт аэробик. Энэ нь тусгайлан зохиосон дүрэм зааврын дагуу гимнастик, акробатик, үндсэн аэробик болон бүжгийн хөдөлгөөнүүдийг хослуулсан хөтөлбөрт дасгалаар өрсөлддөг спортын төрөл юм. Тэмцээнийг ФИЖ-Олон улсын гимнастикийн холбоо,  ФИСАФ- Олон улсын спорт аэробикийн холбоо,   АНАК, СУДЗУКИ зэрэг байгууллагуудын гаргасан дүрмийн дагуу зохион явуулдаг.   ФИЖ-Олон улсын гимнастикийн холбооны дүрмээр 5 төрлөөр /эрэгтэй ганцаарчилсан, эмэгтэй ганцаарчилсан, гурвал, хос, баг /  ФИСАФ- Олон улсын спорт аэробикийн холбоо 4 төрлөөр /эр, эм ганцаарчилсан, гурвал, хос /зохиогддог. Спорт аэробикийн багийн төрөл нь 10х10 метр талбайд, ганцаарчилсан, гурвал, хос төрлүүд нь 7х7 метр талбайд 1мин 45/+-5/  сек-ийн хугацаанд багтаан хөгжмийн аянд хийж гүйцэтгэдэг. Тамирчнаас маш өндөр ур чадвар шаарддаг сохирхолтой спортын төрлүүдийн нэг юм.

  3.    Фитнес аэробик. Эрүүлжүүлэх аэробикээс илүү эрчтэй, спорт аэробикийг бодвол нарийн төвөгтэй хүнд элементгүйгээрээ онцлогтой багийн спорт юм. Тэмцээний Дүрэмд заасны дагуу хүйс харгалзэхгүйгээр 6-8 хүн нэг баг болох ба төрлөөсөө хамаарч 9х9 м, 12х12 м талбайд 2 мин-ын хугацаанд дасгал хөдөлгөөнийг хийж гүйцэтгэдэг. Фитнес аэробикийн тэмцээн нь:

  ·         Сонгодог аэробик

  ·         Стэп аэробик

  ·         Хип хоп аэробик гэсэн 3 төрлөөр

  Ø  Ахлах нас /17-с дээш нас/

  Ø  Өсвөр нас /11-13, 14-16 нас/

  Ø  Бага нас /10 нас хүртэл/ гэсэн насны ангиллаар зохиогддог.

  4.    Туслах аэробик. Энэ нь тус бүрдээ өөр өөрийн онцлог бүхий гурван чиглэлтэй.

  Ø  Спортод туслах чиглэлтэй аэробик. Хичээллэгсэдийн бие бялдрыг хөгжүүлэх нэмэлт хэрэглүүр болгон ашигладаг аэробик юм. Тамирчид өөрийн бэлтгэлжилтийн түвшингээ хадгалах, бие мах бодоо хөгжүүлэх, өөр төрлөөр хичээллэж анхаарлаа шилжүүлэх болон сэргээлтийн хэрэгсэл болгон хичээллэдэг.

  Ø  Сэргээн суюилах чиглэлтэй аэробик. Энэ нь эрүүл мэндийн хувьд согогтой хүмүүст зориулагдсан, мөн тамирчид бэртэл гэмтэл авсны дараа сэргээх зорилоготой хийгддэг аэробикийн төрөл юм.

  Ø  Шоу үзүүлэн тоглолтын чиглэлтэй аэробик. Үүнд янз бүрийн хөтөлбөрт үзүүлбэр, үзүүлэн тоглолтууд ордог. Жнь: сагсан бөмбөг, зэрэг тэмцээнүүдийн завсарлагаар явагддаг тоглолтууд орно. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                   БАТЛАВ С/М                              Ж.БАЙГАЛМАА

   

  ЭЭЛЖИТ ХИЧЭЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ

   

  Хичээлийн сэдэв:                  Үндсэн алхалтууд

  Зорилго:                                  Үндсэн алхалтуудыг хийж сурах

  Зорилт:                                    Үндсэн алхалтуудыг зөв хийж бие халаалтболгон ашиглаж сурах

  Хэрэглэгдэхүүн:                     Шүгэл, 

  Õè÷ýýë ¹    14,15                                                                                                  Ñóäëàõ öàã: 2 öàã

   

  Хичээлийн хэсэг

  Үйл ажиллагааны үе шатууд

  Багшийн үйл ажиллагаа

  Сурагчийн үйл ажиллагаа

  Эхний хэсэг 10 мин

   

  Ирц бүртгэх

   

  Бие халаалтын хэсэг

   

  БЕХД-ууд

   

  • Багш нэр дуудаж бүртгэх
  • Хичээлийн сэдэв зорилго, зорилтоо танилцуулах
  • Багш командлах
  • Сурагчдын алдааг засаж өгөх
  • Дасгалыг биеэр хийж үзүүлэх
  • Ирц бүртгэж хичээлийн сэдэв зорилго, зорилттой танилцах
  • Гүйлт / талбай тойргоор зөөлөн гүйлт
  • Гүйлт дундаа гар мөрний үеийн дасгал хийх
  • Тойргоор гараа алдлан гимнастикийн зай авах
  • БЕХД-ууд багшийг дагаж хийх

  Үндсэн хэсэг 25 мин

   

   

   

  Сэргээн санах

  Өмнөх мэдлэгээ бататган хөгжүүлэх эзэмшүүлэх

   

   

   

   

   

  • Багш дасгалыг дагуулж хийнэ
  • Тайлбарлаж өгнө
  • Алдааг засна
  • Марш алхалт
  • Гүйлт
  • Давших алхалт
  • Өвдөг өргөж алхах
  • Хөлийн савалт
  • Хөл салгаж нийлүүлж үсрэх
  • Шилбээр савж гүйх
  • Сурагчид багшийн г дагаж хийх ба алдаагаа засаж бие биетэйгээ хамтран оролцоно.

  Төгсгөл хэсэг 5 мин

   

   

   

  Тайвшруулах үе шат

   

   

   

  • Төгсгөл хэсэгт шилжих
  • Хичээлийн талаар дүгнэн ярилцах
  • Сунгалтын дасгалууд багшийг дагаж хийх
  • Биеийн тамирын хичээлийн дараа эрүүл ахуйг сахих талаар зөвлөх
  • Хөлийн булчингийн сунгалтын дасгалууд гүйцэтгэх
  • Багшийн тайлбарыг сонсож хичээлийн дараа хэрэгжүүлэх

   

   

                                                                 БОЛОВСРУУЛСАН

                                                            БТБ                          А. ЦОГМӨНХ

   

                                                                                 БАТЛАВ С/М                              Ж.БАЙГАЛМАА

   

   

  ЭЭЛЖИТ ХИЧЭЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ

   

  Хичээлийн сэдэв:         Үсрэлт ба эргэлтүүд

  Зорилго:                         Зөв хийж сурах

  Зорилт:                           Үсрэлттэй ба үсрэлтгүй эргэлт, төрөл бүрийн үсрэлтүүдийг сурах

  Хэрэглэгдэхүүн:            Шүгэл, дээс олс жижиг саад

  Õè÷ýýë ¹  16                                                                                          Ñóäëàõ öàã: 1 öàã

   

  Хичээлийн хэсэг

  Үйл ажиллагааны үе шатууд

  Багшийн үйл ажиллагаа

  Сурагчийн үйл ажиллагаа

  Эхний хэсэг 10 мин

   

  Ирц бүртгэх

   

  Бие халаалтын хэсэг

   

  БЕХД-ууд

   

  • Багш нэр дуудаж бүртгэх
  • Хичээлийн сэдэв зорилго, зорилтоо танилцуулах
  • Багш командлах
  • Сурагчдын алдааг засаж өгөх
  • Дасгалыг биеэр хийж үзүүлэх
  • Ирц бүртгэж хичээлийн сэдэв зорилго, зорилттой танилцах
  • Гүйлт / талбай тойргоор зөөлөн гүйлт /
  • Гүйлт дундаа гар мөрний үеийн дасгал хийх
  • Тойргоор гараа алдлан гимнастикийн зай авах
  • БЕХД-ууд багшийг дагаж хийх

  Үндсэн хэсэг 25 мин

   

   

   

  Сэргээн санах

  Өмнөх мэдлэгээ бататган хөгжүүлэх эзэмшүүлэх

   

   

   

   

   

  • Харайлтын аюулгүй ажиллагааны талаар зөвлөх сануулах
  • Нэг хөл дээр эргэлт

    

  • Хөл салгаж үсрэх

    

  • Эргэлттэй үсрэлт

    

  • Хүндрүүлсэн элемент зохиох даалгавар өгсөх
  • Аюулгүй ажиллагааг ойлгож бие биедээ туслах
  • Эргэлт үсрэлтийг хийж сурах
  • Багаараа ярилцан эргэлт ба үсрэлтийг хүндрүүлэн дасгал техник зохиох
  • Бусад сурагчдад зааж өгөх
  • Аюулгүй ажиллагааг баримтлах

  Төгсгөл хэсэг 5 мин

   

   

   

  Тайвшруулах үе шат

   

   

   

  • Төгсгөл хэсэгт шилжих
  • Хичээлийн талаар дүгнэн ярилцах
  • Сунгалтын дасгалууд багшийг дагаж хийх
  • Биеийн тамирын хичээлийн дараа эрүүл ахуйг сахих талаар зөвлөх
  • Аэробекийн дасгалын талаар ойлголтоо ярилцах
  • Хөлийн булчингийн сунгалтын дасгалууд гүйцэтгэх
  • Багшийн тайлбарыг сонсож хичээлийн дараа хэрэгжүүлэх

   

  БОЛОВСРУУЛСАН

  БТБ                          А. ЦОГМӨНХ

   

   

  Ээлжит хичээлийн сэдэв

  цаг

  Чадвар

  1

  Аэробекийн талаар ерөнхий ойлголт

  1

  • Аэробекийн төрөл ангилал, монголд хөгжсөн түүх онцлогйн талаар ойлголттой болно

   

  2

  Үндсэн алхалтууд

  2

  • Үндсэн алхалтуудыг зөв хийж чаддаг болох

   

  3

  Үсрэлт ба эргэлтүүд

  1

  • Үндсэн алхалтаас үсрэлт, эргэлтүүдийг хийж сурах

   

   

   

   

   

   

   

   

  БОЛОВСРУУЛСАН

   

   

                        БИЕИЙН  ТАМИРЫН БАГШ                          А.ЦОГМӨНХ


  Үзсэн тоо:11192