Дүрслэх урлаг - 6-р анги - Хичээлийн агуулга

    Алслалт


    Алслалтыг ашиглан орон зайг илэрхийлж сурах


    Үзсэн тоо:27
    Алслалт-1.pptx»