Газарзүй - Ерөнхий мэдээлэл - Хичээлийн агуулга

    Дэлхийн дотоод бүтэц1


    84-сургуулийн 11д ангийн сурагч Ууганцэцэгийн бүтээл. Энд дарж татаж аваарай.


    Үзсэн тоо:947