Нийгмийн ухаан - 11-р анги - Хичээлийн агуулга

    Сонгууль, сонгуулийн систем\Би ирэх жил сонгуульд саналаа өгнө.\    Үзсэн тоо:1012
    чуука.pptx»