Мэдээлэл зүй - 10-р анги - Хичээлийн агуулга

    Мэдээлэл зүй:Файл шахах ба задлах


     Файл шахах ба буцаан задлах
    Их хэмжээтэй файлыг шахаж хэмжээг нь багасгах, олон файлыг нэгтгэж нэг файл болгох, нэг файлыг тохиромжтой хэмжээгээр хуваах.


    Үзсэн тоо:7148