Иргэний боловсрол - 9-р анги - Дидактик

  БНД, БЦС-ийн СЕМ Ц.Ононтунгалаг, багш Б.Цэцгээ, Л.Оюунцэцэг "Мэргэжлээ хэрхэн сонгох вэ?"  Үзсэн тоо:688
  Mergejil songolt.docx»

   
 • Ангийнхандаа хэрэглэж үзлээ. Багш хэрэглэхэд их ойлгомжтой санаа авахаар хэрэглэгдэхүүн болсон байна

     
 • Ангийнхандаа хэрэглэж үзлээ. Багш хэрэглэхэд их ойлгомжтой санаа авахаар хэрэглэгдэхүүн болсон байна

     
 • Ангийнхандаа хэрэглэж үзлээ. Багш хэрэглэхэд их ойлгомжтой санаа авахаар хэрэглэгдэхүүн болсон байна

     
 • Ангийнхандаа хэрэглэж үзлээ. Багш хэрэглэхэд их ойлгомжтой санаа авахаар хэрэглэгдэхүүн болсон байна

     
 • Ангийнхандаа хэрэглэж үзлээ. Багш хэрэглэхэд их ойлгомжтой санаа авахаар хэрэглэгдэхүүн болсон байна

     
 • Ангийнхандаа хэрэглэж үзлээ. Багш хэрэглэхэд их ойлгомжтой санаа авахаар хэрэглэгдэхүүн болсон байна

     
 • Ангийнхандаа хэрэглэж үзлээ. Багш хэрэглэхэд их ойлгомжтой санаа авахаар хэрэглэгдэхүүн болсон байна

     
 • Ангийнхандаа хэрэглэж үзлээ. Багш хэрэглэхэд их ойлгомжтой санаа авахаар хэрэглэгдэхүүн болсон байна

     
 • Ангийнхандаа хэрэглэж үзлээ. Багш хэрэглэхэд их ойлгомжтой санаа авахаар хэрэглэгдэхүүн болсон байна

     
 • Ангийнхандаа хэрэглэж үзлээ. Багш хэрэглэхэд их ойлгомжтой санаа авахаар хэрэглэгдэхүүн болсон байна

     
 • Ангийнхандаа хэрэглэж үзлээ. Багш хэрэглэхэд их ойлгомжтой санаа авахаар хэрэглэгдэхүүн болсон байна

     
 • Ангийнхандаа хэрэглэж үзлээ. Багш хэрэглэхэд их ойлгомжтой санаа авахаар хэрэглэгдэхүүн болсон байна

     
 • Ангийнхандаа хэрэглэж үзлээ. Багш хэрэглэхэд их ойлгомжтой санаа авахаар хэрэглэгдэхүүн болсон байна

     
 • Ангийнхандаа хэрэглэж үзлээ. Багш хэрэглэхэд их ойлгомжтой санаа авахаар хэрэглэгдэхүүн болсон байна

     
 • Ангийнхандаа хэрэглэж үзлээ. Багш хэрэглэхэд их ойлгомжтой санаа авахаар хэрэглэгдэхүүн болсон байна

     
 • Ангийнхандаа хэрэглэж үзлээ. Багш хэрэглэхэд их ойлгомжтой санаа авахаар хэрэглэгдэхүүн болсон байна

     
 • ур чадварыг судлах судалгааны асуулга байвал тавьж өгөөч

     
 • 1