Цахим хэрэглэгдэхүүн - Ерөнхий мэдээлэл - Аргазүй материал

    PowerPoint програм - 7 хоног тутмын зөвлөгөө (04 Transparency буюу нэвт харагдалт)


    https://www.youtube.com/watch?v=DJXsOZ1xNqE&t=8s


    Үзсэн тоо:48