Тогтвортой хөгжлийн боловсрол - Оролцооны шийдвэр гаргах - Хичээлийн агуулга

    "Тогтвортой хөгжлийн боловсролыг байгалийн ухааны хичээлээр олгох нь"


    "Тогтвортой хөгжлийн боловсролыг байгалийн ухааны хичээлээр олгох нь" сэдвээр 12-р ангийн сурагчдад экскурс хичээлээр судалгаат хичээл зохион байгуулж хүрсэн үр дүнг эсээ хэлбэрээр хүргэж байна.


    Үзсэн тоо:1146
    12 r angi Esee.docx»