СӨБ - Хөдөлгөөн эрүүл мэнд - Хичээлийн агуулга

  хөгжүүлэх үйл ажиллагааны боловсруулалт


  ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОВСРУУЛАЛТ

  Сургалтын чиглэл :  Хөдөлгөөн, эрүүл мэнд

  Сэдэв:  Бөмбөг

  Хугацаа : 2018 -12-17, 2018-12-24 / давталт/

  Зорилго : Хүүхдийн бие бялдар, хөдөлгөөний хөгжлийг сайжруулах, дасгал хөпдөлгөөнөө багшийн тусламжтай хийж гүйцэтгэх

  Зохион байгуулах хэлбэр: Танхимын

  Сургалтын арга :

  • Нийтийг хамарсан арга
  • Хэсгийн арга
  • Тоглоомын арга

  Хэрэглэгдэхүүн :

  • Багшийн хэрэглэх ном сурах бичиг
  • Машин
  • СД-1ш
  • Хөгжим -1ш

  Явц :

   

  Агуулга

  Хүүхдийн үйл ажиллагаа

  ЖЗБ

  Зураасны хоорондуур болон олсон дээгүүр, тусгай зассан замаар алхах

  Урьдчилан бэлтгэж тавьсан зураасны хооронд нэгийн цуваагаар явах

   

   

  Энгийн гүйлтээр гүйх

  Багачуудын бие бялдарыг хөгжүүлэх сургалтын онол арга зүй -2014 он”

  хуудас -207

   

  Хүүхдүүд алхалтаас энгийн гүйлтанд шилжиж зураасны хооронд багшийн тусламжтай аажуухан гүйнэ.

  БХД

   

  “Туулай “ дасгал

  Туулай сэрлээ. / амьсгалын дасгал/

  • Гарыг алгуур дээшлүүлж нуруугаараа хотойн сууна.

   Бүлтгэр нүдтэй , бүжин туулай / их бие, нурууны дасгал/

  • Гарын хуруунуудыг дугуйлан нүдэн дээрээ барьж хөлдөө мөрний хэмжээний зай аван , хоёр тийш найгана

   Туулай бутны ёроолд бувар бувар гэнэ./ гарын хөдөлгөөний эвсэл сайжирна.

  • Гарыг тохойгоор нугалан цээжний өмнө авч , бугуйгаар хурдан хурдан эргүүлна.

   Дэлдэн чихтэй туулай.

  • Хоёр гараараа толгой дээрээ барьж туулай чихээ хөдөлгөн байгаа мэт хөдөлгөөнийг бугуйгаараа ургаш савж хийнэ.

   Дээр дээр үсрэн, дэлдэн туулай дэгдэнэ.

  • Гарыг ташаандаа буюу тохойгоор хагас нугалан урдаа авч хөлийн өлмий дээрээ үсрэнэ.

   

  Үндсэн хөдөлгөөн

  Саваа модыг давж мөлхөх

   

  Жижиг гулсуурт авирч буух

  “Багачуудын бие бялдарыг хөгжүүлэх сургалтын онол арга зүй -2014 он”

  Хуудас-105

  Хөдөлгөөнт тоглоом

   

  “Газар битгий гишгэ./

  тоглоом

   

  Багачуудын бие бялдарыг хөгжүүлэх сургалтын онол арга зүй -2014 он”

  хуудас -272

   

   

   

   


  Үзсэн тоо:78