Монгол бичиг - 8-р анги - Хичээлийн агуулга

    Үйл үгийн язгуурыг зөв бичих


    Үйл үгийн язгуур, үндсийг нүдлэн тогтоож, үйл үгийн холбох ба төгсгөх нөхцөлийг зөв залган бичих, ашиглах, хэрэглээ болгох


    Үзсэн тоо:1213
    mongol bichig.pptx»